Spørg eksperterne

Hvad skyldes sorte tomatfrø?

Næsten alle de tomater jeg har taget ind til eftermodning fra mit drivhus, har ved gennemskæringen sorte kerner – ikke ret mange i hver tomat, men nogle stykker. Der er ikke noget som helst at se uden på tomaterne, og det rammer alle tre sorter (‘Totem F1’, ‘Cheerio’ og ‘Roma’) lige hårdt. Jeg kan kun finde sorte kerner som en ledsager til griffelråd, og det har jeg ikke haft problemer med i år. Hvad er det så og er det farligt at spise tomaterne alligevel? (Det tror jeg ikke, vi har prøvet).

Med venlig hilsen
Charlotte Olden-Jørgensen, december 2002

Svar

Dine tomater har forstadier til griffelråd, hvilket betegnes »sorte kerner«. Det er en sygdom, der opstår på grund af ubalancer i de tilførte næringssalte, og er både knyttet til gødningsforsyning og klima. Resultatet er sorte kerner nær det sted, hvor griflen har siddet, dvs. i blomsterenden af frugten, modsat stilken. Kort fortalt skyldes problemet for lille calciumtilførsel (Ca) til cellerne i denne del af frugten. Cellemembranerne er ikke i stand til at holde på cellens indhold, hvorefter cellerne dør, hvilket iagtages som sorte kerner eller i sværere tilfælde som griffelråd med sort pulp og frugtvæg. Paradoksalt nok opstår symptomerne typisk efter for kraftig gødningstilførsel af kalium (K) og magnesium (Mg) idet høje koncentrationer (ledetal) af disse så at sige udkonkurrerer calcium. Ophobning af næringstofferne kan ske gradvist i plantejorden.

Fænomenet forstærkes af kraftig solindstråling med opvarmede frugter, hvor både bladenes og tomaternes aktivitet er høj og indlejringen af sukkerstoffer går hurtigere end Ca-indlejringen. Ofte ses problemerne 1–3 uger efter befrugtningen, hvor tomaterne netop vokser hurtigt.

Det er en god idé at sørge for tilstrækkelig kalktilførsel så pH-værdien i rodzonen ikke bliver for lav. I tilfælde af kraftig vækst bør du fjerne nogle af bladene fra hver plante for at nedsætte aktiviteten. På den måde bliver der mere Ca tilbage til frugterne, idet Ca i modsætning fra andre næringssalte går fra frugt til blade; tabet nedsættes så på den måde. Luftens temperatur i drivhuset kan med fordel sænkes ved kalkning af vinduer mod syd eller brug af gardiner. Det en god idé at gennemvande rodzonen regelmæssigt, så ophobning af af K og Mg vaskes bort og jorden er fugtig i dybden. Husk dog, at planterne stadig har brug for næringsstoffer efter sådanne »udskylninger«.

Det er ganske ufarligt at indtage de sorte kerner.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Plantesygdomme > Hvad skyldes sorte tomatfrø?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider