Spørg eksperterne

Hvorfor mister vores ribs- og solbærbuske bladene?

Hvad er mon årsagen til at vores ribs- og solbærbuske midt på sommeren mister blade på en del grene, bærrene sidder tilbage. Det begynder med at bladranden bliver brun og »ruller op«. De grene der blev angrebet sidste sommer var gået ud og blev fjernet i foråret

Med venlig hilsen
Eva Christoffersen, august 2002

Svar

Dine solbær og ribs (ribes-arter) er angrebet af en svampesygdom. Bladtabet giver vink i retning af enten den almindelige ribsskivesvamp, Drepanopeziza ribis, eller solbærfiltrust, Cronartium ribicola. Når bladene falder af, nedsættes plantens fotosyntetiske aktivitet, hvilket medfører, at udbyttet det efterfølgende år nedsættes.

Angreb af skivesvamp er værst i fugtige år og smitte vedligeholdes på de nedfaldne blade, der bør fjernes og brændes. For filtrusts vedkommende finder et værtsskifte sted mellem ribes-arter og femnålede fyrretræer. Her ses vintersporerne på ribes-buskene sidst på sæsonen som opsvulmede, lådne skud med blæreagtige, orange sporehobe. Inficerede grene fjernes.

Som generelt ved svampeangreb bør syge blade og skud fjernes så snart de opdages, nedfaldent løv fjernes og destrueres (brændes). Planterne bør have et solidt jorddække under sig af enten vissent plantemateriale eller bunddækkeplanter (f.eks, geranium) og vedligeholdes ved god næringstilførsel efter høst og god beskæring. Ribes bør forynges, så der kun er ca. 8 grene pr. plante, hvoraf de to ældste og mørkeste fjernes årligt. Herved sikres godt luftskifte mellem bladene så disse tørrer hurtigere efter nedbør, samtidig med at udbyttet på 2. og 3. års skud er størst. Du kan evt sprøjte forebyggende i juni med agerpadderokke-udtræk, skummetmælk eller »Effektive Mikroorganismer«. Solbærsorten ‘Titania’ er en modstandsdygtig og sund sort. For ribs gælder, at disse generelt er sundere; sorten ‘Jonkheer van Tetz’ er naturlig modstandsdygtig overfor angreb af skivesvamp.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Plantesygdomme > Hvorfor mister vores ribs- og solbærbuske bladene?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider