Året rundt i haven

Projekt genoplivning

Af Mads Jordansen, fredag, 27. april 2007

Min have består – eller rettere bestod – af 3 gamle frugttræer. To gamle pæretræer og et gammelt æbletræ. Men som jeg har set det så mange gange før, var æbletræet på et tidspunkt blevet skamferet med en motorsav. De tre hovedstammer var blevet savet tilbage af en ivrig motorsav, og sådan et træ bliver aldrig pænt igen.

Derfor fik det endnu en beskæring med en motorsav – men denne gang helt nede ved jorden. Kort proces og aktiv dødshjælp. Nødvendigt, men bamhjertigt. Rådet er derfor; beskær dine frugttræer, mens grenene stadig kan klippes med en saks eller mindre sav. Og vælg altid frugttræer på en grundstamme, som passer til den vokseplads, hvor træet skal stå.

Gammelt frugttræ

Træets krone er for nogle år siden tydeligvis blevet maltralteret med en motorsav. »Kronen« bestod af nogle kviste i 2 meters højde. Foto: Mads Jordansen

På billedet ses det lidet skønne træ, som ikke er mere. Træet var ligeledes angrebet af frugttrækræft, så det havde alligevel ikke mange år tilbage. Men flot var mosset på de rødbrune stammer. Til vinter vil træets brænde lune en kold aften op i stuerne.

fældning frugttræ

Træets ved afslører alvorlige sygdomstegn der i løbet af måske 5 år havde taget livet af træet. Foto: Christian L. Sørensen

Projekt genoplivning

Jeg har fået mindre overraskelser i løbet af vinteren. Først og fremmest havde vi ikke boet her ret mange dage, for vi var enige om, at haven var nærmest helt død for det liv, der ellers er meget vigtigt for en have – nemlig fuglelivet. I løbet af vinteren har jeg kun set solsort, musvit, ringdue og gærdesmutte i haven. Mit mål er, at vores have næste vinter besøges af 2–3 gange så mange forskellige fuglearter.

Fuglene er vigtige »havemedhjælpere«, musvitter æder fx masser af de bladlus, som man som haveejer gerne vil slippe for. I det tidlige forår er fuglefløjt lige så livgivende tegn som de første løgplanter, der viser at kloden igen er begyndt sin cyklus mod lysere tider. Så jeg har været i gang med at opsætte redekasser til mejser, stære og rødhals.

mejsekasse

Musvitkasse med kikhul, så vi kan følge udviklingen. Foto: Mads Jordansen

Her ses den første musvitkasse med kikrude, som jeg har fundet hos Naturbutikken i København. De har et kæmpe udvalg af forskellige redekasser mv. Det optimale tidspunkt for opsætning af redekasser er i efteråret, da mange fugle bruger dem som overnatningssteder. Men selvom disse redekasser blev sent sat op, har der været interesserede til den rummelige etværelses lejlighed, men endnu er ingen flyttet ind.

Skovbundsbedet

Nede bag i haven er der en ca. 40–50 år gammel syren, der med en let foroverbøjet vækst danner perfekt skygge til det, der skal blive mit skovbundsbed. Jeg startede med at save alle de dødegrene af og lettede busken ved at fjerne et par uharmoniske grene Det blev den endnu flottere af. Nu venter jeg spændt på at se, hvordan den ser ud med løv og ikke mindst blomster om et par uger.

skovbundsbed

Den gamle syren danner perfekte rammer for et kommende skovbundsbed. Jorden er fin klar, men jeg skal have has på de sidste skvalderkål, inden jeg vil plante i bedet. Foto: Mads Jordansen

Jorden i bedet er blevet gjort ren for sten, og skvalderkål. Herefter har jeg flyttet noget lækkert mørk jord fra de nedlagte højbede, så jorden kan blive i retning af en gammel skovbund. Jeg er godt i gang med at lave min liste over, hvilke planter jeg gerne vil have i bedet. Drivhuset er indviet med de første stauder, som er under opformering. Jeg har købt nogle stauder på en planteskole, som jeg herefter via deling har fået en masse småplanter ud af. De første opformerede skovbundsplanter er Martsviol, Viola odorata, Kærmindesøster, Brunnera macrophylla og Vårkærmindesøster, Omphalodes verna. Jeg har besluttet, at skovbundsbedet i sit første år skal være 100% frit for skvalderkål, så indtil efteråret dækkes bedet med sommerblomster.

Martsvioler opformering

Martsvioler et par uger efter at være formeret. Tre indkøbte planter kunne deles til 55 småplanter. Foto: Mads Jordansen

pæreblomster

Smukke pæreblomster ca. 3 uger tidligere end normalt. Her fotograferet ved solnedgang den 26. april. Foto: Mads Jordansen

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Året rundt i haven > Mads’ have > 2007 > April > Projekt genoplivning

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider