Skadedyr og plantesygdomme

Frugttrækræft/løvtrækræft

Nectria galligena

Frugttrækræft angriber ofte æbletræer og asketræer, der vokser på tung og fugtig jord. Grene og stammer får store sår, og træet vil efterhånden visne og dø. Svampen angriber gennem sår i fugtigt vejr. I efteråret, når bladene falder, er der stor risiko for smitte i de ar, som bladene efterlader.

Frugttrækræft

Gren med frugttrækræft. Den er oversået med røde sporehushobe, der ses som små røde kugler i sårene. Foto: Maren Korsgaard

Niche i naturen

Svampen er afhængig af en levende værtsplante. I det øjeblik træet er dødt og tørt, vil svampen også dø.

Livscyklus

Svampen overvintrer på grene og stammer som mycelium eller som sporer i kræftsårene. Svampen smitter med sporerne. Konidiesporerne, som er i de hvide sporehushobe, spredes med regn, og er årsag til at svampen breder sig indenfor samme træ. Ascosporerne, som er i de røde sporehushobe, slynges ud og spredes med vinden over større afstande. Sporerne kan kun spire i fugtigt vejr og kan kun angribe træet gennem et sår. F.eks. via bladar, beskæringssår, frostrevner, haglskade m.m. 1–2 måneder efter infektion danner svampen de hvide konidiesporer, og efter ca. et halvt år dannes de røde ascosporer.

Frugttrækræft

Røde sporehushobe med ascosporer, der slynges ud og spredes med vinden over større afstande og smitter andre træer. Foto: Maren Korsgaard

Skadebillede

De første symptomer er, når barken omkring en knop/gren bliver brun og indfalden. Dette parti udvikler sig til et sår på gren eller stamme, ofte ved en grenvinkel eller stab. Sårene kan være oversået med hvide eller røde sporehushobe, der ses som små kugler i sårene. På æblefrugten ses kræft ved blomsterenden som et brunt, skarpt afgrænset, indfaldent parti, som efterhånden rådner. Dette symptom kaldes for bægerråd.

Forekomst

Frugttrækræft/løvtrækræft angriber især æble og ask. Andre træer kan dog også angribes, bl.a. pærer, lind, ahorn, poppel, pil og bøg.

Ask (Fraxinus bungeana, almindelig ask, hvidask, mannaask, rødask og smalbladet ask), Æble og pære (Pyrus communis ssp. caucasica, almindelig pære, hjertebladet pære, japanpære, kinapære, pilebladet pære og snepære).

Forebyggende metoder

  • Plant ikke æbletræer og asketræer på vandlidende, tung jord. På sådanne jordtyper bliver kræft altid et større problem.
  • Plant ikke æbletræer i nærheden af gamle, kræftsyge træer.
  • Fæld de mest kræftsyge træer i haven, eller skær sårene væk på de angrebne træer.
  • Plant en sund æblesort: Aroma og Belle de Boskoop er meget robuste overfor kræft. Cox Orange, James Grieve, Spartan, Lobo og Discovery er meget følsomme for frugttrækræft, og de bør kun plantes på let jord.
  • Undgå kraftig kvælstofgødskning.
  • Beskær kun træerne i tørt vejr, aldrig i regnfulde perioder.
  • Beskær træerne, så der kommer lys og luft ind i kronen. Det giver altid færre svampesygdomme.

Metoder når planten er angrebet

  • Rens sårene med en kniv og fjern det afskårne, syge materiale fra haven. En skarp lommekniv eller en såkaldt hovkniv (til at rense hestehove med) er god til at rense sår med. Alt det brune, angrebne væv skal væk, og der skæres helt ind til frisk ved.
  • Skær sårene rene i tørt vejr, og smør ikke noget på sårene. Den bedste heling sker ved at sårfladen blot tørrer ud.
  • Hvis store grenpartier er angrebne, bør man fjerne grenene helt.

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

ECOstyle A/S

Nematoder, fælder og bekæmpelsesmidler

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Svampesygdomme > Frugttrækræft/løvtrækræft

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider