Bekæmpelse af iberisk skovsnegl

Af Hanne Søgård, jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

I Den Økologiske Have har vi gennem flere år samlet og gjort os mange erfaringer med bekæmpelse af ibirisk skovsnegl, vil vi hermed give vores erfaringer videre. Iberisk skovsnegl kaldes ofte for dræbersnegl.

iberiske skovsnegle

Spæd dræbersnegl ved siden at tændstik. Foto: Sussie Pagh

Identificer sneglearten ved hjælp af ølfælder

Først skal man være sikker på, at det er et snegleproblem man har; det er godt at vide hvad man jagter. Her er ølfælder en god mulighed. Er problemet meget lokalt og af mindre omfang er dette også en bekæmpelsesmulighed.

Nedgravede beholdere fyldes halvt med øl eller en opløsning af gær og vand. Det er vigtigt at bevare cirka en centimeter af beholderen over jorden for, at undgå at løbebiller og andre nyttedyr lider samme skæbne som sneglene. Næste morgen kan man så finde druknede snegle heri og dermed bestemme skadevolderen eller skadevolderne og få et overblik over deres antal.

Det er ikke kun ibirisk skovsnegl der spiser planter, agersneglen er mindst lige så slem.

Brug en bred vifte af metoder til bekæmpelsen

Vores erfaring siger, at det er en god strategi at bekæmpe på flere fronter. Der er flere måder at bekæmpe snegle på:

  • Naturlige fjender. Sørg for at padder, pindsvin, skolopendre, løbebiller, m.v. har gode fødemuligheder og gemmesteder. Dvs. ingen bar jord, gerne kvashegn eller større grenbunker. Helst et vandhul til padderne. Er det ikke muligt så i det mindste adgang til vand i form af lavvandede fuglebade der giver drikkemuligheder for mange dyr. Undgå at efterårsgrave haven.
  • Indsamling med fælder. Denne metode har vist sig at være mest effektiv, hvis den foregår i det tidlige forår. Fra marts lægges f.eks. brædder ud på jorden, herunder vil sneglene gemme sig. På dette tidspunkt er det »babysneglene« vi finder. Røgt fælderne mindst en gang om dagen (bedst om morgenen). Er der ikke nogen fangst så prøv andre steder i haven. Jo flere steder, des flere snegle går i fælden, jo bedre bekæmpelse. Sneglene kan aflives ved at samle dem i en spand og overhælde dem med kogende vand eller ved at skære dem over med en kniv mens de sidder på brættet (lad bare resterne sidde, de virker som lokkemad for de næste). Høns vil gerne spise de små snegle. Man bør altid aflive sneglene når man møder dem, en snegl bliver meget hurtigt til rigtigt mange.
  • Indsamling med grapefrugtskaller. Inden såning og lige efter, hvor man har en bar jord i det tidlige forår, kan man også bruge halve grapeskaller og appelsinskaller. Sneglene tiltrækkes af dem, og gemmer sig under dem. Det kan især betale sig at røgte skaller på fugtige dage. Der kan ligge 10–20 små snegle under hver. En halvrådden grapeskal lokker også, så skallerne holder længe. Aflivning som ovenfor.
  • Ferramol. Der er kommet et middel mod snegle på markedet, som er godkendt til økologisk brug. Midlet hedder Ferramol og sælges under forskellige navne såsom Sneglestop og Sneglefri. Følg brugsanvisningen nøje og overhold doseringsvejledningen. Midlet er meget effektivt. Sneglene spiser midlet, holder omgående op med at spise andet, graver sig ned og dør. Ferramol består af jernfosfat og nogle lokkestoffer. Det kan være en god idé at lægge en bræmme Ferramol ud mod arealer, hvorfra der indvandrer rigtig mange snegle, typisk skyggefulde hegn og skov. Ferramol udgør ifølge Miljøstyrelsens godkendelse af midlet ikke nogen uacceptabel risiko for miljøet med hensyn til persistens, mobilitet, grundvandsforurening og bioakkumulering. Der er dog påvist at stoffet påvirker visse dyr, bla. regnorme og leddyr – se artiklen Middel mod skov- og agersnegle.

Læs mere om den iberiske skovsnegl i artiklen: Iberisk skovsnegl (dræbersnegl)

Artiklen er fra 2005, så der er kommet ny viden på området.

Kommentarer

Der er 15 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Spiroggro

Frø til gavn for insekter

Revira – det usynlige hegn

Revira-Det usynlige hegn.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Ormeposten

Bestil kompostorme fragtfrit

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Skade- og nyttedyr > Bekæmpelse af iberisk skovsnegl

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider