Beskæring af hindbær og brombær

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Det er ikke kun på bærrene, at hindbær og brombær ligner hinanden. De har også det til fælles, at de sætter bær på de toårige skud. Hos hindbær visner skuddene altid ned efter bærplukningen, mens skud på brombær også tredje år kan sætte nye skud, der giver bær.

Hindbær

Der findes adskillige sorter af hindbær, men de kan inddeles i sommer- og efterårsbærende. Når vi taler om beskæring, skal de behandles forskelligt. Skuddene skal opbindes, da man ellers risikerer, at de knækker ved basis under bærhøst, især når grenene også er tunge af regn. Hvis de bliver meget høje, kan man enten binde toppen ned, eller de kan topstudses.

De sommerbærende hindbær

Hindbærskud

Sommerbærende hindbær. Her ses de nye skud på vej op, 2. års skud og stubbene fra de afbårne skud sidste år. Foto: Karna Maj

De sommerbærende hindbærsorter sætter nye skud fra basis i foråret, og disse skud vokser i løbet af sommeren op til 1,5–2 m højde. Næste år sætter disse skud sidegrene med bær.

Når bærrene er plukket i løbet af juli måned, begynder skuddene langsomt af visne. Hvis man ikke gør noget, vil de næste forår være helt visne. De er lette at kende fra de et-årige skud, som vil give hindbær i foråret, da disse ikke har sidegrene. Men det er ikke en god ide at lade skuddene stå efter bærhøst. De bør fjernes af to grunde: For det første vil det give bedre plads og dermed mere lys, vand og næring til de nye skud, som skal sætte bær det kommende år. For det andet er der mindre risiko for at der udvikles virussygdom i hindbærplantningen, hvis de gamle skud fjernes hurtigt. Skuddene klippes af helt nede ved jorden. Desuden fjernes alle svage skud.

I foråret udtyndes 2. års skuddene, så der er ca. 10 cm mellem disse i rækken.

De efterårsbærende hindbær

Efterårshindbær

Efterårsbærende hindbær. Her ses det ny skud på vej op. Alle skud er klippet ned først i marts. Foto: Karna Maj

De efterbærende hindbærsorter sætter bær på forskelligt tidspunkt alt efter beskæringstidspunkt. Hvis man har plantet dem for at høste flest mulige hindbær i efteråret, skal de skæres helt ned til jorden i marts, inden de begynder at vokse. Hvis de er nyplantede dog kun ned til 25 cm, ellers risikerer man, at de går ud. De nye skud, der gror op i foråret, vil sætte bær fra august og frem til frosten ødelægger dem.

Hvis man kun har efterårshindbær, kan man vælge at lade nogle 2. års skud stå. De vil give hindbær samtidig med de sommerbærende i juli, mens de nye skud fra foråret giver bær i efteråret. Det vil dog betyde færre bær i efteråret, og man skal sørge for at tynde ud, da beplantningen ellers let bliver meget tæt.

Den mest kendte efterårssort i Danmark er ‘Autumn Bliss’. Der findes også en efterårssort med gule bær.

Hindbærstængelsyge er en svamp, der angriber stængelen på hindbærplanter. De overlever normalt angrebet, men udbyttet af hindbær går ned. Når det drejer sig om de efterårsbærende hindbærsorter, kan man helt undgå denne sygdom, hvis man omhyggeligt sørger for at nedklippe sidste års skud, inden de nye skud kommer om foråret. Og så skal der selvfølgelig heller ikke være sommerbærende hindbær i nærheden, som kan smitte.

Hindbær

Brombær

Brombærskud

Tornfri brombær. 2. års skud i marts måned. Her kommer sideskuddene med blomster og bær. Foto: Karna Maj

Brombær sætter også nye skud fra basis hvert forår. De vokser sig til lange, ret uregerlige ranker, især hvis det er en tornet sort. Der er derfor god grund til at vælge tornfri sorter til haven, da de er langt lettere både at beskære og opbinde. Første års skud udvikler normalt ikke sideskud samme år. Men hvis skudspiden beskadiges, vil de som regel sætte sideskud som en slags erstatning. Men de danner ikke blomster og dermed bær. Disse dannes som ved hindbær først på 2. års skud.

Skuddene kan som ved hindbær fjernes ved jorden lige efter høst. Men det kan være en god ide at vente med at fjerne dem til om foråret. Brombær kan i strenge vintre fryse tilbage. Og det ser ud til, at især de tornfri sorter, der har delvis vintergrønne blade, har bedre chancer for at klare en hård vinter, hvis de først beskæres i marts, inden nyvæksten sætter ind.

Det er let at se, hvilke ranker, der skal fjernes, da man kan se, hvor bærrene har siddet på sidegrenene. I hårde vintre vil de afbårne skud normalt være tørret helt ud og være visne. I milde vintre kan nogle af dem stadig være i live, og de kan, hvis der ikke kommer nok skud fra basis, give bær et år mere. Sideskuddene skal blot skæres tilbage til 2–3 cm, så kommer der nye skud.

Kommentarer

Der er 3 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Naturplanteskolen

Frugttræer og bærbuske, mange arter

Primabolig

Fældning af større og mindre træer

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Bjarne’s frø og planter

Frø af spændende og eksotiske planter

Blomstergården

Frugttræer på vildstamme

Gartneri Toftegaard

Stort udvalg af frugttræer og bærbuske

Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Frugttræer og -buske > Bær, druer og figen > Beskæring af hindbær og brombær

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider