Skadedyr og plantesygdomme

Hindbærstængelsyge

Didymella applanata

Hindbærstængelsyge er en svamp, der angriber stængelen på hindbærplanter. Angrebet ses om sommeren som en aflang rødbrun plet omkring bladfæstet på de unge årsskud. Sidst på året bliver stængelen sølvgrå med små sorte prikker. Det følgende forår springer de angrebne knopper ikke ud, blomsterne tørrer ud og væksten går i stå. Hindbærplanten overlever normalt angrebet, men udbyttet af hindbær går ned.

hindbærstængelsyge

Angreb af hindbærstængelsyge. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Svampen angriber specifikt hindbær og er afhængig af denne værtsplante.

Livscyklus

Svampen overvintrer på stængelen i sporehushobe, der ses som små sorte prikker på stængelen. Om foråret modner sporerne og spredes med vind, regn og vandingsvand til de nye blade på årsskuddene. I sommerens løb går infektionen fra bladet og ind i stængelen, og forårsager rødbrune, døde barkpartier. I efterårets løb dannes sporehuse på stængelen. De bedste betingelser for infektion og spredning opstår i et varmt forår og under fugtige forhold.

Skadebillede

I april–maj vil de knopper, som sidder på de angrebne stængelpartier, ofte være visne og springer ikke ud. Typisk ses angreb i den nederste del af planten. Blomsterne kan tørre ud og plantens vækst forringes. Angrebne planter får færre bær, som ofte er tørre og små. På de nye skud viser angrebet sig midt på sommeren som aflange rødbrune pletter på stængelen rundt om et bladfæste. Angrebne blade får kantede visne pletter og visner efterhånden helt. Sidst på efteråret ændres farven på de angrebne stængler til sølvgrå og barken kan revne og sprække. Svampens sporehushobe ses som små sorte prikker på stængelens overflade efterår og vinter. Symptomerne kan forveksles med angreb af svampene Gråskimmel (k)Botrytis cinerea (/k) eller (k)Leptosphaeria coniothyrium(/k)

Forekomst

Røde sorter af hindbær er mest modtagelige for sygdommen. Brombær angribes ikke af stængelsyge, men kan vise lignende symptomer, forårsaget af svampen (k)Leptosphaeria coniothyrium(/k)

og loganbær.

Forebyggende metoder

Stængelsyge forebygges ved at udtynde og ved at fjerne de angrebne stængler samt vælge de mest robuste sorter:

  • Hold luften mest mulig tør omkring hindbærplanterne, da stængelsyge er en svamp, og svampe trives og spredes under fugtige forhold. Vanding bør derfor ske ved jorden, f.eks. med en siveslange frem for overbrusning. Ukrudt skal fjernes fra hindbærbedet, da ukrudt giver høj luftfugtighed.
  • Udtynding og sanering er vigtigt. Straks efter bærhøst fjernes alle skud, der har båret bær. Derefter skal de sommerbærende hindbærsorter udtyndes, så der kun er 10–12 nye skud pr. lb.m. i rækken. Fjern først og fremmest de skud, som er angrebne af stængelsyge, og brænd dem. Prøv at holde hindbærrene på en smal række, frem for i et bredt hindbærbed.
  • Vær varsom med kvælstofgødning. Et højt kvælstofniveau i planten øger modtageligheden for stængelsyge.
  • Der er forskel på sorternes modtagelighed. De efterårsbærende hindbær får ikke stængelsyge, hvis man altså husker at fjerne alle de gamle stængler, inden de nye skud kommer frem i det tidlige forår. Blandt de sommerbærende hindbær er bl.a. sorten Schönemann robust overfor stængelsyge. Man forsøger at forædle sorter med høj modstandskraft mod stængelsyge. Det viser sig, at være problematisk, idet genet, der giver høj resistens mod stængelsyge og gråskimmel, samtidigt øger modtageligheden for andre sygdomme bl.a. rust og meldug.

Metoder når planten er angrebet

Der er ingen godkendte midler mod stængelsyge i hindbær.

hindbærskud

Man kan undgå hindbærstængelsyge i et stykke med efterårsbærende sorter, hvis man konsekvent klipper sidste års skud ned, inden de nye skud skyder frem først i marts. Foto: Karna Maj

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Svampesygdomme > Hindbærstængelsyge

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider