Skadedyr og plantesygdomme

Griffelråd / sorte kerner

Engelsk navn: Blossom end rot

Der er kommet ny viden om giffelråd, som Haveselskabet har publiceret i en artikel for deres medlemmer. Praktisk Økologi vil på tilsvarende vis opdatere denne artikel med den nyeste viden i august 2019.

Griffelråd er en fysiogen sygdom og skyldes en ubalance i calciumforsyningen. Griffelråd viser sig som sorte kerner i tomater eller som en sort plamage i frugtens blomsterende.

griffelråd

Et voldsomt angreb af griffelråd – frugterne har også fået en mere fladrund form. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Sygdommen er fysiogen og smitter ikke fra plante til plante. Årsagen skyldes vækstforhold.

Livscyklus

Sygdommen optræder som et mørkt område i frugtens yderste ende, og skyldes en ubalance i calciumforsyningen. Angrebsgraden kan variere: Sygdommen kaldes sorte kerner, når kun frøene farves sorte, mens griffelråd betegner de tilfælde, hvor frugtvæggen og evt. yderside er angrebet. Sygdommen fremkaldes enten som følge af forkert næringsforsyning eller ugunstige vandings- eller klimaforhold. Ved lette angreb (sorte kerner) opdages fænomenet som regel først, når tomaten skæres over. Sygdommen ses især på de først høstede frugter.

Kort fortalt skyldes problemet for lille calciumtilførsel (Ca) til cellerne i denne del af frugten. Cellemembranerne kan ikke holde på cellens indhold, hvorefter cellerne dør, hvilket ses som sorte kerner og i svære tilfælde som griffelråd med sort pulp og frugtvæg.

Paradoksalt nok opstår symptomerne typisk efter for kraftig gødningstilførsel af kalium (K) og magnesium (Mg), idet høje ionkoncentrationer (ledetal) af disse metaller så at sige udkonkurrerer calcium. Ophobning af næringstofferne kan ske gradvist i plantejorden. En anden årsag kan være et dårligt udviklet rodsystem som følge af enten overvanding eller udtørring. Fænomenet forstærkes af kraftig solindstråling med opvarmede frugter, hvor både bladenes og tomaternes aktivitet er høj, og indlejringen af sukkerstoffer går hurtigere end selve Ca-indlejringen. Problemerne indtræffer gerne 1–3 uger efter befrugtningen, hvor tomaterne vokser hurtigt.

Skadebillede

På tomat og aubergine begynder synligt griffelråd som et lille vanddrukkent område modsat stilken (i frugtens blomsterende). Dette starter allerede på den grønne umodne frugt eller under modningen. Efterhånden breder området sig for med tiden at blive sort og læderagtigt. I alvorlige tilfælde kan det mørke område dække op mod det halve af frugten, ligesom dennes form ændres og bliver mere fladrund. Det angrebne område kan inficeres af følgesygdomme som svamp eller bakterieangreb, så hele frugten efterhånden ødelægges.

På peberfrugt kan området fremtræde læderbrunt, og sekundære skimmelsvampe kan følge efter, så frugten farves mørkebrun til sort. Skaden kan her optræde på siden af peberfrugten.

Griffelråd

Griffelråd udvikles i blomsterenden af tomaten. Foto: Karna Maj

Forekomst

Problemet er primært knyttet til drivhusplanter.

Spansk peber, tomat (kirsebærtomat, ribstomat og tomat) og aubergine.

Forebyggende metoder

  • Hold en pH-værdi i jorden på omkring 6.5. Kalkning af jorden hæver pH og øger forekomsten af calciumioner i forhold til andre metalioner.
  • Bruger du kunstgødning, så vælg et produkt, hvor N-indholdet består af nitrat frem for ammonium. Ammoniumioner øger risikoen for griffelråd, fordi disse ioner nedsætter plantens calciumoptag.
  • Pas generelt på med overgødskning med kvælstof.
  • Sørg for jævn vandtilførsel og undgå tørkestress eller overvanding, da dette kan forårsage dårlig udvikling af rødderne.
  • I perioder med kraftig plantetilvækst kan du fjerne nogle af bladene for at nedsætte vækstaktiviteten. Dette sikrer større calciumtilførsel til frugterne.
  • Sænk luftfugtigheden i drivhuset ved at kalke vinduer mod syd eller bruge skyggegardiner.
  • Nogle sorter har erfaringsmæssigt større tilbøjelighed til at udvikle griffelråd, og især sorter med store tomater (bøftomater) synes at udvikle sygdommen. Normalt får små tomater ikke griffelråd.
Tomater

Denne franske tomatsort med meget store gule tomater viste sig ved privat dyrkning meget tilbøjelig til at udvikle griffelråd – tomaten i midten har været på nippet til at udvikle griffelråd. Foto: Karna Maj

Metoder når planten er angrebet

  • Skyl og gennemvand rodzonen grundigt, så overskud af K og Mg skylles bort, og jorden fugtes i dybden. Husk herefter, at planterne fortsat har brug for næringsstoffer, så der ikke opstår andre næringsstofproblemer.

Af Henrik Ahlmann, Økologisk Havebrugskonsulent

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Mangelsygdomme > Griffelråd / sorte kerner

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider