Skadedyr og plantesygdomme

Larver

Agerugle (knoporm)

Ageruglens larver kaldes knoporm, og de anretter skade ved at gnave på rødder og rodfrugter, bla. kartofler, men kan også invadere kålhoveder.

Blommeviklerlarven

Blommevikler

Blommeviklerens larve er 10–12 mm lang og lyserød med et mørkebrunt hoved. Den gnaver gange i blommekødet.

Fyrrevikler

Fyrreviklerens larver gør skade på arter af fyr. De udhuler nåle, knopper og skud. Derved misdannes træet, så det bliver busket med S-formede topskud.

Græshårmyg

Græshårmyggens brune larver lever af græsrødder. Ved at løsne jorden og ved direkte gnav på rødderne får de græsset til at visne i store pletter.

Gulerodsflue

Gulerodsfluen lægger sine æg ved de skærmblomstrende planter, og dens larverne gnaver gange i rødderne. De omtales ofte som »orm« i gulerødderne.

Hestekastanjeminérmøl

Larven minerer bladene på almindelig hestekastanje. Der er flere generationer pr. år, som fremkalder tidligt bladfald, så skaden kan være alvorlig.

Frostmålerlarve

Lille frostmåler

Larverne er bleggrønne med en hvid stribe ned langs siden. De ses tidligt i foråret, hvor de straks er i gang med at æde af nyudsprungne blade.

Kålfluelarver

Lille Kålflue

Den voksne kålflue er ca. 6 mm lang. Udseendet minder om stuefluens. Larven minerer rod eller rodknold, og bekæmpelse kan ske med insektnet.

Lille kålsommerfugl

Den lille kålsommerfugls larve kan anrette alvorlige skader på især hovedkål, da den gnaver af de inderste blade, når kålhovederne er under dannelse.

Pileborer

Rødlige, 9–10 cm lange larver, der gnaver fingertykke gangsystemer i veddet af grene og stammer på forskellige løvtræer.

Porremøl

Porremøl er en natsværmer, hvis larve fortrinsvis gør skade i porre ved at minere bladene, så de bliver lasede og flossede, især sidst på sommeren.

Rød fyrrehveps

Rød fyrrehveps er en bladhveps, hvis larver æder 2.års-nålene på arter af Fyr (Pinus). Gnavet medfører svækkelse af træet, men ikke dets død.

Smælderlarve

Smælderlarver gnaver gange og gruber i planterødder – ofte i køkkenurter som kartoffel og gulerod. Den er især et problem på en nyopdyrket græsplæne.

Spindemøl

Om sommeren findes der ofte store larvekolonier af spindemøl inde i kraftig spind på træer og buske af blomme, æble, tjørn, benved og tjørn.

Stankelben

Stankelben er en grålig »myg« i overstørrelse. Larven er grå og cylindrisk, ofte med indtrukket hoved. Larverne æder rødder af græs og andre urter.

Stor frostmåler

Stor frostmåler

Stor frostmåler er et brunfarvet møl. Larverne er spættede i brunlige farver. De æder af knopper, blomster og blade på mange arter af træer og buske.

Stor kålsommerfugl

Stor kålsommerfugl er en af vore mest almindelige dagsommerfugle. Dens larver kan udrette store skader på ikke mindst planter af kålfamilien.

Stor stikkelsbærbladhveps

Stikkelsbærbladhvepsen er en lille, ca. 7 mm. gulorange hveps. Larverne er grønlige med gullige sidelinjer og lever på stikkelsbær, ribs og solbær.

Æbleviklerlarve

Æblevikler

Æblevikleren er et lille, gråbrunt møl. Larven er hvidlig med et brunt hoved, og det er den, der skader æbler og andre frugter ved at gnave i dem.

Ærtevikler

Ærteviklerens larve minerer ærtebælge og spiser af ærterne, så høsten reduceres. Angreb kaldes ofte bare »orm i ærter«. Skaden opdages først ved høst.

Forhandlerguide

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Larver

Søg:

St√łt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider