Skadedyr og plantesygdomme

Melet blommebladlus

Hyakipterus pruni

Melet blommebladlus optræder undertiden i store mængder på undersiden af blommetræernes blade. Det melede udseende skyldes voksdannelse.

Niche i naturen

Den melede blommebladlus optræder på blommetræer. Der kan forekomme værtsskifte med tagrør. Primær- og vintervært er stenfrugt.

Livscyklus

Især i varme perioder, ofte i starten af juni. De kan forsvinde næsten lige så hurtigt som de kommer, navnlig hvis der kommer en kold og våd periode.

Skadebillede

Den melede blommebladlus optræder i meget store kolonier på undersiden af bladene med sugeskader til følge. På honningdugen dannes sodskimmel, som ofte er mere generende for træet end selve bladluseangrebet.

Forekomst

Blomme (kræge, mirabelblomme, reineclaude og sveskeblomme).

Forebyggende metoder

  1. Planter som får en velafbalanceret tilførsel af gødning tåler bedre et angreb og er mindre attraktive for bladlusene end planter som er overgødede eller mangler gødning. Også stressede planter, som f.eks. mangler vand eller vokser et dårligt sted er mere udsatte.
  2. Giv fuglene gode forhold i haven, så de bliver mange om at æde bladlusene. Især havesangere æder mange bladlus.
  3. Sørg for mangfoldighed i haven, så der bliver flere nyttedyr til at bekæmpe bladlusene, f.eks. mariehøns, svirrefluer, snyltehvepse, rovmider, guldøjer m.fl.
Melet blommebladlus

Melet blommebladlus – de brunlige bladlus er antagelig parasiterede af en snyltehveps. Foto: Karna Maj

Metoder når planten er angrebet

  1. Bladlusene forsvinder ofte af sig selv, navnlig i forbindelse med koldt og vådt vejr. Det er umuligt at bekæmpe angreb på større blommetræer, og der sker ingen varig skade ved bladluseangrebet, selv om bladene bliver grimme af den efterfølgende sodskimmel.
  2. Ved små blommetræer bør man dog fjerne bladlusene, da de nye skud, som skal danne det kommende grenskelet ellers let ødelægges, så træernes udvikling standses midlertidigt.
  3. Spul bladlusene af med vandslangen med bruser
  4. Kvas bladlusene bagpå bladene – pas på ved de allermindste, nye blade, hvor man let kan gøre mere skade end bladlusene.
  5. Brug evt. insektsæbe.

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Bladlus og tæger > Melet blommebladlus

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider