Skadedyr og plantesygdomme

Glimmerbøsse

Meligethes aeneus

Glimmerbøsser er bittesmå, blanke biller. Der er flere end 125 arter i Europa, men i det følgende bruges den mest almindelige, Meligethes aeneus, som eksempel. De gør skade på planter af kålfamilien ved at gnave i blomsterknopper, blomster, frugtanlæg og skulper, så udbyttet af frø formindskes betydeligt. I haverne gør de skade ved at gnave af gulfarvede blomster, så de bliver lasede og visner tidligt.

Niche i naturen

Arterne er afhængige af planter fra kålfamilien for at kunne genenmføre et fuldt livsforløb. Kun dér kan de lægge æg, og kun dér kan larverne finde føde. De voksne kan derimod æde af blomsterne hos mange andre familier (f.eks. rosenfamilien, kurvblomstfamilien og ranunkelfamilien).

Billerne er føde for fugle, edderkopper og rovbiller, mens larverne er føde for mariehøner, edderkopper, rovbiller og fugle. Pupperne bliver ædt af nematoder og rovbiller. Glimmerbøsser bliver parasiteret af en lang række arter: snyltehvepse, nematoder og svampe.

Glimmerbøsser i frøskulper

Glimmerbøsser er ved at ødelægge frøskulperne på rucola, som tilhører kålfamilien. Her bliver der ikke mange frø at høste. Foto: Karna Maj

Livscyklus

De voksne biller kommer frem af jorden, når temperaturen kommer over 8–10 grader i marts eller april. Derpå opsøger hunnerne blomster af en lang række forårsblomstrende planter for at kunne udvikle deres æggestokke.

Parringen finder sted i blomster af kålfamilien, og æglægningen forløber i månederne april–juni. Æggene lægges ind i blomsterknopper, hvor de klækkes ca. 8 dage senere. Det 1. larvestadium æder derefter af knoppen i ca. 5 dage, mens det 2. stadium lever af blomsterne i ca. 7 dage. Forpupningen sker i jorden, og den varer ca. 12 dage, hvorefter de voksne biller kommer frem. Dette forløb kan dog forsinkes betydeligt, og det kan vare op til 50 dage før et æg er blevet til en bille.

Fra juli lever de voksne biller af blomster og frøanlæg i kålfamiliens planter, men opsøger også en lang række andre blomster for at samle fedt til overvintringen, som begynder i august.

Skadebillede

Skadebilledet består af billerne, som ses i gultfarvede blomster (og på gult tøj!).

Det består desuden af sporene efter larvernes og de voksnes gnav: hule eller visne blomsterknopper, lasede eller helt bortgnavede blomster og hule eller forsvundne skulper.

glimmerbøsser gør stor skade på blomster

Glimmerbøsser i juli på rucola, hvor de æder både af både blomster og frøskulper. Foto: Karna Maj

Forekomst

Glimmerbøsser kan leve på en lang række planters blomster, men de er afhængige af blomsterne hos arter af kålfamilien (tidligere kaldet: korsblomstfamilien).

Almindelig vinterkarse, kål (Brassica barrelieri, abessinsk sennep, agerkål, blomkål, broccoli, buskkål, fodermarvkål, grønkål, havekål, hvidkål, indisk sennep, kailankål, kinakål, knudekål/Glaskål, kålroe, majroe, mizuna, pak choi, palmekål, raps, ribbekål, rosenkål, ruvosennep, rybs, rødkål, sareptasennep, savojkål, sort sennep, spidskål, spinatsennep og syvhovedkål), sæddodder, engkarse, strandkål (abessinsk strandkål, almindelig strandkål, kæmpeslør og tatarisk strandkål), mursennep, salatsennep/rucola, ap, huldodder, ræddike (japanræddike, radise og slangeræddike) og sennep (agersennep og gul sennep).

Forebyggende metoder

Forebyggelsen består i flere led:

  • Velgennemtænkt sædskifte
  • Undgå vinterraps, som bliver mest angrebet
  • Sprøjtefrie zoner langs markens yderkant
  • Læhegn og udyrkede arealer til opformering af de naturlige fjender
  • Sprøjt evt. med lavendelolie, der virker afskrækkende på billerne

Metoder når planten er angrebet

Bekæmpelse er besværlig, da glimmerbøsser er ved at udvikle resistens over for bekæmpelsesmidler. Det er kendt, at billerne tåler pyrethrum-holdige midler i flere lande.

Opsætning af gule limplader, der er påført stoffet 2-fenyletylthiocyanat (ét af elemeterne i den karakteristiske kållugt), i en vinkel på 45 grader kan indfange en betydelig del af billerne under haveforhold.

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Forhandlerguide

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

ECOstyle A/S

Nematoder, fælder og bekæmpelsesmidler

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Biller > Glimmerbøsse

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider