Skadedyr og plantesygdomme

Liljebille

Lilioceris lilii

Den voksne bille og larven æder begge af blade og knopper på værtplanterne. I begyndelsen er skaderne små, men nye generationer af larver øger ødelæggelserne, og planterne kan afløves helt.

Liljebille

Den lakrøde liljebille er meget nem at få øje på. Foto: Liljebille

Niche i naturen

Både biller og larver æder af de samme planter: Lilium, Fritillaria, Polygonatum, Solanum dulcamara, Solanum tuberosum (katoffel), Smilax og Nicotiana. Billerne lader sig falde og undgår at blive ædt. Larverne er dækket af et lag afføring, som afskrækker fugle og andre rovdyr.

Livscyklus

Æggene lægges udelukkende på planter af Fritillaria og Lilium. De rød-orange æg sidder som en uregelmæssig linje på undersiden af bladene, og de klækkes efter 7–10 dage. Hunnerne kan lægge op til 450 æg. Larverne kan minde om nøgne snegle, men oftest er de helt dækket af grågrøn afføring. Larverne æder i 16–24 dage fra undersiden af bladene. Forpupningen sker i jorden under planterne, og pupperne er klart orange. De nye voksne kommer frem efter 16–22 dage. De parrer sig først det følgende forår mellem marts og juni. Overvintringen sker i jorden på steder, hvor der er skyggefuldt, beskyttet, køligt og fugtigt (løvbunker, staudetop, kompost osv.)

Skadebillede

Skadebilledet er forgnavede blade, knopper og eventuelt også stængler af værtsplanterne. Desuden er især billerne meget påfaldende.

Forekomst

Vibeæg og lilje (Lilium martagon var. album, formosalilje, kongelilje, kranslilje, madonnalilje, panterlilje, pragtlilje, pyrenæisk lilje, tigerlilje og trompetlilje).

Forebyggende metoder

  • Fjern og dræb billerne fra de tidligste vibeæg og liljer. Kontroller planterne dagligt og læg eventuelt et stykke stof ud under dem før undersøgelsen, så de ikke forsvinder ved at falde ned.
  • Kontroller undersiden af bladene for æg og unde larver fra marts og frem.
  • Kultiver jorden mellem planterne sommeren igennem.
  • Giv føde og skjul til de to arter af snyltehvepse, der vides at parasitere liljebillen: Lemophagus errabundus og Tetrastichus setifer.

Metoder når planten er angrebet

  • Indfang og dræb billerne fra det tidlige forår.
  • Tvær æggene ud fra det tidlige forår.
  • Fjern og dræb larverne sommeren igennem.

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Biller > Liljebille

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider