Skadedyr og plantesygdomme

Gulerodsflue

Chamaepsila rosae / Psila rosae

Gulerodsfluen er 4–5 mm lang, glinsende og grønsort, har rødgult til brunligt hoved, benene er lysegule og vingerne klare. Den lægger sine hvide æg, som er 0,5 mm lange, ved røddderne af de skærmblomstrende planter. De hvidgule larver, som kan blive op til 7–10 mm lange, gnaver gange i rødderne, som kan blive så ødelagte, at de ikke kan bruges i køkkenet.

Niche i naturen

Gulerodsfluen lægger sine æg ved roden af skærmblomstrende planter, både de vilde arter i naturen og grønsager i haven, og larven lever i deres rødder. I haven er det gulerod, der angribes oftest og mest. Gulerodsfluen opholder sig om dagen i højere vegetation og flyver ved aftenstiden ned i de skærmblomstrende afgrøder og lægger sine æg.

Livscyklus

Der er 2–3 generationer af larver i løbet af sommeren. Gulerodsfluen flyver 1. gang i maj–juni og senere i juli–august og nogle år endda helt hen i oktober. Den lægger sine æg i jordoverfladen, hvor larverne klækkes efter ca. 1 uge. Larverne lever først på siderødderne og senere gnaver de sig ind i selve roden. Pupperne er lysebrune tøndepupper. De overvintrer som larver eller pupper.

gulerodslarve

Guleroden er helt ødelagt af larvegnav sidst på vinteren. Foto: Karna Maj

Skadebillede

Gulerodsfluen lægger sine æg i jordrevner ved roden, først og fremmest ved gulerødder. Angribes helt små planter, dør de. Larverne gnaver gange i rødderne, og disse er rødbrune og fyldt med ekskrementer. Angrebet, især sidst på sommeren, kan være så voldsomt, at rødderne stort set ikke kan anvendes i køkkenet. Angribes persille voldsomt bliver bladene gule og visner.

Forekomst

Gulerodsfluens larver findes især i gulerødder, men kan angribe alle skærmblomstrende arter, også vilde arter.

Dild (dild), kørvel (gærdekørvel, havekørvel og vild kørvel), selleri (bladselleri, knoldselleri og vild selleri), kommen (kommen), gulerod (gulerod og havegulerod), pastinak (almindelig pastinak) og persille (Petroselinum segetum, almindelig persille/Kruspersille/Petersilje og rodpersille/Persillerod).

Forebyggende metoder

 • Sædskifte
 • Så på åbne, vindudsatte steder langt fra høj vegetation, da gulerodsfluen ikke kan lide åbne forblæste områder.
 • Så tidligt – i april, så gulerødderne er store inden 1. flyvning.
 • Så sidst i maj til først i juni, så planterne først når over kimbladstadiet, når 1. flyvning er overstået
 • Når man tynder planterne i såede rækker, beskadiges planterne, og lugten herfra gør det lettere for fluen at finde frem til planterne. Sørg for at fjerne alt materiale fra bedet, og tryk jorden omhyggeligt til omkring rodhalsene på de planter, der bliver stående, eller vand efter udtyndingen.
 • Undgå brug af frisk gødning, da lugten virker tiltrækkende
 • Forsøg lugtafskærming ved at dyrke 1 række sommergulerødder med min. 1 række løg, helst to på hver side. Efter optagning af løg i juli, er der ingen lugtafskærming til 2. flyvning. Metoden er ikke sikker.
 • Overdækning med insektnet eller fiberdug
 • Jorddække med et meget tykt lag halm (10–15 cm)
 • Indhegning med opsat insektnet i min. 1 m højde – forhindrer fluerne i at finde ned til rødderne.
 • Undgå at placere gulerodsaffald med larveangreb på næste års bede til gulerødder. Overdækker man tidligt med net, spærres gulerodsfluerne inde sammen med de små nye gulerodsplanter.
insektnet over gulerødder

Gulerodsbedene skal dækkes med insektnet eller fiberdug i god tid, inden gulerodsfluerne flyver første gang i maj. Dækker man for sent, kan det gøre ondt værre, da gulerodfluerne i 2. generation så er spærret inde sammen med gulerødderne. Foto: Karna Maj

Metoder når planten er angrebet

 • Ingen bekæmpelse mulig, når først rødderne er angrebet af larver. Som regel opdager man det først, når rødderne tages op.
 • Larverne æder lystig videre efter optagning og indlagring. Men man kan høste gulerødderne, hvis man opdager angrebet, og lægge dem fryseren.

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Larver > Gulerodsflue

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider