Skadedyr og plantesygdomme

Nøddesnudebille

Curculio nucum

Den voksne bille lever af hassel og på frugterne af pære, fersken, kaki og (mere usædvanligt) på æble, blomme og kirsebær. Larven kan kun leve i hasselnødder. Den gnaver gangsystemer i nødden, og når den er udvokset efter 40–60 dage, gnaver den sig ud og lader sig falde til jorden.

Ormstukne nødder

De ormstukne nødder falder tidligt af og er knap så tunge som de sunde. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Den voksne bille kan leve af flere forskellige fødemner, når bare de er søde og saftige. Larven lever derimod udelukkende af hasselnøddekerner. De har ikke mange naturlige fjender som voksne, og de er mest udsatte under den lange dvaleperiode i jorden. Da kan rovbiller, skolopendre, spidsmus og muldvarpe finde og æde dem.

Nøddesnudebille

Den voksne bille gnaver hul i hasselens unge nødder med sin lange snude, hvorefter den lægger et æg i nødden. Foto: Bjørli Martha Lehrmann

Livscyklus

Der dannes nye generationer hvert 2., 3. eller 4. år. De voksne som eventuelt udklækkes efter kun 1 år, overvintrer i puppehylstret i jorden endnu et år. De kommer så frem i foråret det følgende år. Larver, der har ligget i dvale i jorden i 2 eller 3 år, forpupper sig i jorden. De udklækkes det følgende forår, hvor de parrer sig og lægger æg i nydannede hasselnødder, som er 8–12 mm i længden. Hver hun lægger mellem 25 og 30 æg, og der går 8–10 dage, før larven kommer frem. Når den har forladt nødden, graver den sig ned i 10–15 cm dybde lige under de angrebne buske. Her ligger den i dvale mellem 1 og 3 år, før den forpupper sig. Det følgende forår kommer de voksne frem, parrer sig og lægger æg. Billerne er vingede og flyver langt omkring.

Skadebillede

De voksnes gnav i saftige frugter kan gøre frugterne misdannede. Larvernes gnav inde i nødderne ødelægger kernerne, og det får ofte frugterne til at falde af i utide. Angrebne nødder kan kendes i sommertiden på et punktformet sår i nøddens skal. Nødder, som er forladt af larverne kan kendes på det cirkelrunde hul i nødden.

Larve af nøddesnudebille

Det er kun når man spiser friske nødder fra buskene, at man finder larven i nødderne, da larven normalt gnaver sig ud gennem nøddeskallen og lader sig falde ned til jorden, inden nødderne er helt modne. Foto: Karna Maj

Forekomst

Den voksne bille lever på hassel og på frugterne af pære, fersken og kaki. Larven kan kun leve i hasselnødder.

Almindelig hassel, tyrkisk hassel, storfrugtet hassel, almindelig kaki, fersken (nektarin) og pære (Pyrus communis ssp. caucasica, almindelig pære, hjertebladet pære, japanpære, kinapære, pilebladet pære og snepære).

Forebyggende metoder

Den bedste forebyggelse består i at holde jorden under hasselbuskene kultiveret dybt gennem hele vinteren. Det udtørrer og blotlægger larver og pupper.

Man kan også lade høns gå under hasselbuskene, så de kan finde larver og pupper og man kan sørge for, at fugle, som tager de voksne biller, har skjul, vand, føde og redemuligheder.

Endelig kan man sørge for, at der er så stor biodiversitet i og omkring hasselbuskene som muligt. Det fremmer trivslen hos rovdyr og parasitter, som kan gøre det af med biller og larver.

Saml hurtigt de første nedfaldne nødder op omkring 1. september, inden larverne når at forlade nødderne og gå ned i jorden.

Metoder når planten er angrebet

Det er yderst vanskeligt at bekæmpe larverne inde i nødderne – og det er i øvrigt også for sent, når de først er kommet derind. I stedet kan man udvande rovnematoder, som æder larverne i jorden under buskene.

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

ECOstyle A/S

Nematoder, fælder og bekæmpelsesmidler

Solsikken

Alt til den økologiske have

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Biller > Nøddesnudebille

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider