Skadedyr og plantesygdomme

Pileborer

Cossus cossus

Den voksne pileborer er et stort, gråligt møl med et vingespan på 7–8 cm. Larven er 9–10 cm lang, lyserød til brunrød med lys bugside. Hovedet er sort og udstyret med kraftige kindbakker. Fra kirtler ved munden udskiller den et kraftigt lugtende stof (læder- eller vinproplugt). Puppen er 5–6 cm lang med tornagtige udvækster.

Symptomerne på, at et træ er angrebet af pileborerlarver, er først det tydeligt lugtende savsmuld ved åbningen af gangsystemerne. Når man beskærer eller fælder træet, finder man larverne inde i disse fingertykke gange helt ind i centrum af grene og stammer. Angrebet er altid værst hos gamle eller svækkede træer.

Niche i naturen

Møllet lever af nektar og gør ikke skade på nogen måde. Larverne lever derimod af at æde levende ved i mange forskellige slags løvtræer (ikke udelukkende pil). Ved at åbne veddet for iltning, skaber larverne levemuligheder for svampe, som kan forværre skaden betydeligt.

Møllet er føde for flagermus og natteravn, mens larverne opsøges af skolopendere, rovbiller og spætter.

Livscyklus

Pileborerens livscyklus varer mindst to år, afhængigt af forholdene. De voksne møl flyver og parrer sig i juli og august. derefter lægger hunnerne æg på barken af svækkede løvtræer. De unge larver gnaver sig ind i veddet og skaber gangsystemer, der er svagt opadstigende lige under barken. Næste forår gnaver de sig ind i veddet og skaber fingertykke gange helt ind til kerneveddet. Derinde overvintrer de, og forpupningen sker det følgende forår.

Pileborer

Pileborerens larve. Foto: Allan Gudio Nielsen

Skadebillede

  1. Savsmulagtige ekskrementer ved åbningen af store huller ind i veddet.
  2. Gangsystemer under barken
  3. Kraftige gangsystemer dybt ind i veddet på både grene og stammer
  4. De lyserøde til brunrøde, meget tykke og lange larver findes inde i veddet
  5. Stor spætteaktivitet i træet

Forekomst

De nævnte arter (og flere andre!) angribes mest, hvis de er svækkede i forvejen. Der kan være tale om svækket rodsystem på grund af overgravning, oversvømmelse eller pålægning af jord. Der kan også være tale om, at træet er svækket på grund af forkert udført eller overdreven beskæring.

Ahorn, almindelig hestekastanje/kastanje, Ægte kastanje, Æble, bævreasp, blomme (kræge, mirabelblomme, reineclaude og sveskeblomme), almindelig pære (Pyrus communis ssp. caucasica), stilkeg, seljepil, småbladet lind og skovelm.

Forebyggende metoder

  • Undgå at svække træerne unødigt.
  • Beskyt og plej fuglelivet, især spætter og spætmejser er vigtige.
  • Beskyt flagermus og und dem sove- og overvintringssteder i ældre bygninger og hule træer.

Metoder når planten er angrebet

Egentlig bekæmpelse er næppe mulig, når larverne først er etableret inde i veddet.

Feromonfælder opsat før sankthans kan hæmme parringen af hunnerne og derfor nedsætte antallet af æg.

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Larver > Pileborer

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider