Skadedyr og plantesygdomme

Æbleskurv

Venturia inaequalis

Æbleskurv er en af de mest udbredt skadevoldere på æble. Der er tale om en svamp, der giver mørke pletter på blade og frugter hos æble. Også grene angribes. Der er primært tale om et kosmetisk problem i private haver, men ved svære angreb nedsættes udbyttet væsentligt. For professionelle avlere gør æbleskurv frugten usælgelig og sygdommen har derfor stor økonomisk betydning.

Æbleskurv

Nogle sorter er meget modtagelige – her Golden Delicious, der ikke egner sig til dyrkning i haver på grund af modtagelighed for skurv. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Æbleskurv er specifikt knyttet til æble og angriber både grene, blad- og frugtoverflade. En beslægtet art Venturia pirina angriber pære.

Livscyklus

Svampen overvintrer i bark, knopper eller på vissent æbleløv. I løbet af det tidlige forår udvikles de såkaldte sæksporer herfra. Omtrent samtidig med at æbletræets nye knopper bryder, opstår der gunstige betingelser for disse sæksporer. I vådt vejr frigøres sporerne, og de føres herefter med vinden eller regnstænk op på træets unge blade. Hvor lang fugtighedsperiode svampen kræver for at udvikles varierer med temperaturen. Infektion kan ske i temperaturintervaller op til 32 ° C, men optimale betingelser findes ved 16–22 ° C. Sæksporerne udslynges i en periode på ca. 2 måneder om foråret. Ca. 75% af spredningen sker som regel de første 3 timer efter en regnbyge. Ved en relativ luftfugtighed på under 60% sker ingen sporespredning. Når sporerne er trængt igennem bladoverfladen vil sommersporer (konidier) herfra og fra grene inficere nye blade og frugter sommeren igennem. Selv om de værste angreb normalt sker senere, kan frugterne angribes allerede i knopstadiet inden blomstring. På æbletræet visner angrebne blade tidligere. Der er forskel på æblesorternes modtagelighed.

Skadebillede

Skurv i æbler viser sig hurtigt efter at svampesporerne er spiret som mørke, olivengrønne pletter på bladene. Disse kan senere blive nekrotiseret, så der dannes en lille død plet i midten af angrebsstedet med en grøn ring omkring. Angrebne frugter får tilsvarende symptomer, men jo mere modent æblet bliver, des mørkere bliver disse. Til sidst fremstår pletterne helt sorte og i slemme tilfælde kan frugten revne eller misdannes. Inficerede grene har blærer eller små blister på årsskuddene. Æbler kan smittes under lagringen; dette betegnes lagerskurv. Jo større forekomst af svampesporer fra inficeret plantevæv, jo flere sporer og dermed sværere angreb.

Forekomst

Æbleskurv forekommer på mange forskellige æblesorter. Især Summerred, Gloster, Gråsten, Golden Delicious og Guldborg er modtagelige, mens sorter som Cox Orange, Rød Ingrid, og Ildrød Pigeon er middelmodtagelige.

Æble.

Forebyggende metoder

  • Forædling af nye skurvresistente sorter. Efter 2. verdenskrig har især amerikanske, polske og franske forskere forsøgt at forædle nye sorter, der er resistente mod skurv. Resultatet er en række resistente sorter, hvoraf den første, kaldet Prima, fremkom i 1970 (USA). Det er dog problematisk, at også skurvstammerne ændrer sig og efter nogle år tit viser sig at kunne omgå resistensen hos de forædlede æblesorter. Derfor tilstræbes såkaldt krydsresistens mod flere skurvstammer samtidig.
  • Plant restistente sorter. Decideret skurvresistente æbler smager i reglen mindre aromatisk end velkendte, modtagelige sorter. Resistente sorter er: Redfree, Witos, Prima, Primicia, Liberty, Priam og Jonafree. Der er stor risiko for at resistenten brydes i løbet af en årrække.
  • Plant modstandsdygtige sorter, som har en bedre smag end de resistente. Plant flere sorter for at nedsætte risikoen. Mindre modtagelige sorter er: Aroma, Bramley, Discovery, Elstar, Filippa, James Grieve, Rød Ananas.
  • Undgå at gøde for meget. Især grønne skud er udsatte for opformering af skurv.
  • Klip kronen, så der kommer lys og luft til blade og frugter. Jo bedre udluftning, des hurtigere tørrer kronen efter nedbør. Især vigtigt ved de sorter, som let angribes.
  • Fjernt nedfaldent løv under angrebne træer senest sidst på vinteren, hvis det ikke er omsat af regnormene inden da.
  • Fjern alle inficerede plantedele.

Metoder når planten er angrebet

  • Lev med lidt skurvpletter på frugten – den kan fint spises alligevel. Angreb kan ikke helt undgås, selvom der vælges modstandsdygtige og resistente sorter.
  • Fjern nedfaldent løv under angrebne træer.
  • Klip inficerede skud af om vinteren, eller såsnart angreb opdages i løbet af sommeren.

Æbler med skurv kan fint spises, men de har dårligere holdbarhed. Jo flere skurvpletter, jo hurtigere taber æblet friskheden, og der udvikles ofte råd i pletterne Foto: Karna Maj

Af Henrik Ahlmann, Økologisk Havebrugskonsulent

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Svampesygdomme > Æbleskurv

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider