Skadedyr og plantesygdomme

Pæregalmyg

Contarinia pyrivora

Pæregalmyg lægger æg i pæreblomster, og larvernes gnav ødelægger pæren, der falder til jorden sidst i juni. Larven er 4–5 mm lang uden hoved og ben og gullighvid. Larven er meget livlig og kan bevæge sig i spring. Den voksne galmyg er op til 4 mm lang. Kroppen er gråsort med et par striber på brystdelen.

Niche i naturen

Pæregalmyg er afhængige af pæretræer. I normale år vil blomstringen være så rig, at der både bliver frugt at plukke og mad til pæregalmyggen. I de år, hvor blomstringen er dårlig, kan et angreb af pæregalmyg bevirke, at alle pærer går tabt.

Livscyklus

Myggene udklækkes omkring 1. maj og lægger deres æg i pæreblomster. Æggene klækkes efter 4–6 dage. Larverne æder sig store inde i pæren og forlader frugten sidst i maj/først i juni. Larverne forlader ofte pæren, mens den endnu sidder på træet, men kan også lade sig falde ned med frugten. Larven graver sig ned i jorden, og spinder en silkekokon hvori den forpupper sig. Puppen overvintrer i kokonen i jorden, oftest i de øverste 4 cm af jorden.

Skadebillede

De angrebne pærer vokser unormalt hurtigt og får en rundere facon. Ved gennemskæring af frugten ses 20–100 larver af pæregalmyggen. Når de angrebne frugter er ca. 2 cm. brede, stopper væksten, og de bliver sorte især omkring bægeret. De angrebne frugter falder tidligt til jorden. Symptomet kaldes også sankthans-pærer.

Pære

De angrebne pærer får en rundere facon. Foto: Karna Maj

sorte pærer

De små pærer bliver sorte midt i juni. Foto: Karna Maj

Forekomst

Pæregalmyg angriber kun pære.

Pære (Pyrus communis ssp. caucasica, almindelig pære, hjertebladet pære, japanpære, kinapære, pilebladet pære og snepære).

Forebyggende metoder

  • Pluk de larvefyldte frugter af og destruer dem, det forebygger angreb næste år. Kort efter afblomstringen er det let at skelne de angrebne frugter fra de normale, og på dette tidspunkt er man sikker på, at larverne endnu ikke har forladt pærerne.
  • Jordbehandling under pæretræet sommeren igennem vil sandsynligvis genere galmygpupperne.
  • Ligeledes vil en flok høns under træerne også kunne forebygge en opformering af galmyggene.

Metoder når planten er angrebet

Der er ikke nogen økologiske metoder til direkte bekæmpelse af pæregalmyg.

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

ECOstyle A/S

Nematoder, fælder og midler

Bjarne’s frø og planter

Sneglehegn

Landsforeningen Praktisk Økologi

Skab balance og få en giftfri have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Fluer, hvepse og myg > Pæregalmyg

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider