Skadedyr og plantesygdomme

Rød æblebladlus

Dysaphis plantaginea

Rød æblebladlus suger næring fra æblebladene, men afgiver samtidigt et væksthæmmende stof. Derved bliver angrebne skud og frugter forkrøblede. Midt på sommeren flyver lusene til Vejbred og lever på denne plante i nogle måneder, hvorefter de igen søger til æbletræerne for at lægge æg i efteråret. Den røde æblebladlus er lyserød til mørk blågrå, dækket af et hvid-pudret vokslag. Rygrørene er sortbrune. Lusene kan forveksles med Dysaphis devecta, men deres angreb medfører rødflammede, buklede æbleblade, det gør den røde æblebladlus ikke.

Bladlus

Bladlusene sidder på bladenes bagside. Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen

Den røde æblebladlus har i nogle somre været et meget stort problem, mens den i andre år betyder mindre.

Niche i naturen

Rød æblebladlus angriber æble og vejbred. Værtsskiftet giver de angrebne æbletræer tid til at komme sig lidt, så de normalt ikke dør af et angreb. Et stort angreb vil dog medføre totalt tab af æblerne i angrebsåret og en kraftig reduktion af træets blomstring og frugtdannelse året efter.

Livscyklus

Æggene overvintrer på æblegrene ved knopper og sporer. Æggene klækkes kort efter knopbrydning og de første lusekolonier ses på undersiden af rosetbladene, når blomsterne er i »tæt klynge«. Der fødes flere generationer af lus på æbletræet i maj og juni. De sidste generationer er vingede og flyver normalt til Vejbred i juni/juli. I september–oktober flyver bladlusene tilbage til æble og lægger æg på grenene. Derefter uddør bladluskolonierne.

Skadebillede

Krøllede blade med et fedtet, sort udseende er et tegn på bladluseangreb. Hvis skuddene desuden bliver bøjede/snoede og frugterne dværgagtige og misdannede, så er det den røde æblebladlus, der er årsagen.

deforme dværgfrugter

De deforme dværgfrugter er et symptom på rød æblebladlus, der ikke kan forveksles med andre luseskader. Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen

Forekomst

Lusene er på æbletræerne i forår og forsommer men lever på Vejbred i eftersommeren.

Æble og vejbred (Plantago aristata, dunet vejbred, fliget vejbred, glat vejbred og lancetbladet vejbred).

Forebyggende metoder

  • Larver af guldøjer, mariehøns og svirrefluer æder bladlus, og man kan fremme dem ved at sørge for blomster i haven til de voksne insekter. Desuden er det vigtigt med vinterhi, så lad f.eks. stauderne beholde toppen vinteren over. Det giver ly til bl.a. edderkopper og mariehøns.
  • Lav eller ingen gødskning med kvælstof forebygger også angreb af lus.
  • Nogle sorter bliver ikke angrebet af rød æblebladlus, bl.a. sorten Primicia.

Metoder når planten er angrebet

  • Spuling med vand kan simpelthen skylle lusene af, derfor er en kraftig regnbyge den bedste lusebekæmpelse.
  • Sprøjtning med udtræk af brændenælder eller med 1% brun sæbe kan virke mod lus, forudsat at man kan ramme dem inde under de krøllede blade.
  • Udsætning af nyttedyr kan i nogle tilfælde have en virkning også på friland. Det kunne f.eks. være udsætning af bladlusgalmyg.
  • Sprøjtning i det tidlige forår med paraffinolie kan kvæle æggene. Sprøjt ikke forud for nattefrost og ikke på træer der er yngre end 3–4 år. Olien kan give barkskader på unge træer og ved lave temperaturer.

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Bladlus og tæger > Rød æblebladlus

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider