Skadedyr og plantesygdomme

Pæreskurv

Venturia pirina

Pæreskurv er en svamp, der først angriber bladene på pæretræer, dernæst frugter og grene. Svampen vil i fugtigt vejr og i følsomme sorter bevirke et totalt tab af frugterne, der bliver plettede, revnede og misdannede.

Pæreskurv

Pære i juni med begyndende skurvangreb. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Pæreskurv er afhængig af levende pæretræer som værtsplante og et fugtigt klima.

Livscyklus

Pæreskurv overvintrer på de angrebne, visne blade som ascosporer. Den overvintrer også som konidiesporer i sår på de angrebne unge grene. Disse sår kaldes for grenskurv. Svampen smitter i foråret fra de gamle blade, hvor ascosporerne efterhånden modnes og slynges ud. I perioder med regn i maj måned vil de nye blade og frugter blive angrebet af skurvsporer. Samtidigt sker der en smitte med sporerne fra grenskurven. Denne smitte kan ske hele sommeren hver gang, det regner. I vinterperioden vil en stor del af bladsmitten forsvinde i takt med at bladene bliver nedbrudt, men smitten fra grenskurv bliver ikke nedbrudt naturligt.

Grenskurv.

En gren stærkt angrebet af skurv. Foto: Karna Maj

Skadebillede

De første symptomer er små sortgrønne pletter på bladene, først på undersiden, derefter på oversiden af bladene. Angrebne blade falder ofte for tidligt af. Angrebne frugter stopper i væksten og bliver dækket af en ru, »skurvet« mørk belægning, og revner. Barken på de unge, nye skud får »vabler«, som efterhånden brister og bliver til små sår.

Forekomst

Pære (Pyrus communis ssp. caucasica, almindelig pære, hjertebladet pære, japanpære, kinapære, pilebladet pære og snepære).

Forebyggende metoder

Der er store sortsforskelle på følsomheden for pæreskurv. Robuste sorter er bl.a. Conference, Concorde, Anna, Fridtjoft, Uta, m.fl. En sort, som ellers altid har hørt til de robuste, er Herrepære, men den begyndte pludselig at blive angrebet af pæreskurv. Antagelig fordi pæreskurven har udviklet en ny race, som er i stand til at smitte en hidtil robust sort. Den proces kender vi fra æbleskurv og æblesorterne, så det kunne sagtens være tilfældet også i pærerne. Også Doyenne de Comice har hidtil været anset som robust, men i Forsøgsplantagen på Fejø har man konstateret alvorlige angreb med pæreskurv på denne sort.

  • Undgå meget skurvfølsomme sorter som Clara Frijs.
  • Dyrk evt. de skurvfølsomme sorter op ad en mur med et tagudhæng over. Her kan klimaet blive så tørt, at skurven ikke trives.
  • Beskær pæretræet, så der kommer lys og luft ind i træet.
  • Skær alle grene med grenskurv af og fjern dem fra haven.
  • Sørg for at alle gamle pæreblade er nedbrudt, før pæretræerne springer ud i foråret. Det kan f.eks. ske ved at fjerne dem i løbet af vinteren eller ved at fræse/grave under træet, så bladene dækkes af jord eller ved at tilføre kompost under træet, så bladene hurtigere nedbrydes.
grenskurv

Gren med grenskurv bør skæres af og fjernes. Foto: Maren Korsgaard

Metoder når planten er angrebet

  • Sprøjtning med svovl kan bekæmpe pæreskurv. Der sprøjtes med 4–8 kg svovl /ha lige før regnvejr i april–maj måned.

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Svampesygdomme > Pæreskurv

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider