Skadedyr og plantesygdomme

Blommevikler

Cydia funebrana

Blommeviklerens larve kendes normalt som »orm« i blommer, og larven lever af blommekødet. Det kan ikke altid ses udenpå blommen, om der er en viklerlarve indeni, men hvis der er dråber af gummiflåd udenpå blommen, er det sandsynligt. Larven overvintrer under løs bark på træet. Den voksne blommevikler er en grå natsværmer.

Blommeviklerlarven

Blommeviklerlarven finder man oftest helt inde ved stenen, hvor der også er fyldt med larvens ekskrementer. Foto: Karna Maj

Niche i naturen

Blommevikleren lever af stenfrugter og er helt afhængige af dem.

Livscyklus

Blommevikleren overvintrer som larve i en silkekokon under løs bark på stenfrugttræer. Den forpupper sig i det tidlige forår. Puppen er 6–7 mm lang og lysebrun. I maj/juni udklækkes vikleren, som er en grå natsommerfugl med 10–15 mm vingefang. Viklerne flyver rundt og parrer sig og lægger æg. Der lægges et æg på hver lille frugt, ofte tæt på den revne, der er på blommen. Ægget klækkes efter to uger, og larven gnaver et hul ind i blommen. Her lever den i mange uger og udvikler sig. Fra august begynder de voksne larver at bore sig ud af frugterne og spinder en kokon under løs bark. I varme år kan der evt. udvikle sig en generation mere.

Blommeviklerhan

Blommeviklerhan fanget på limpladen i en feromonfælde sidst i april efter de første blomster er sprunget ud. Foto: Karna Maj

Skadebillede

Angrebne blommer har larvegange i kødet, og ofte ligger den lyserøde larve i sine mørke, grynede ekskrementer tæt ved blommestenen. Dråber af gummiflåd udenpå blommen kan være tegn på et larveangreb, men er det ikke altid. Angrebne blommer modner ofte tidligt og falder ned. Hvis der er sat rigeligt med blommer, kan et lille angreb af viklere have en positiv udtyndende effekt. Hvis der kun er få blommefrugter, vil et viklerangreb ødelægge hele fornøjelsen.

gummiflåd

Dråber af gummiflåd udenpå blommen kan være tegn på et larveangreb, men er det ikke altid. Foto: Karna Maj

Forekomst

Blommevikler er almindelig i blomme, men kan også angribe mirabeller, fersken og sødkirsebær.

Sødkirsebær/kirsebær (bruskkirsebær, fuglekirsebær og hjertekirsebær), mirabel, blomme (kræge, mirabelblomme, reineclaude og sveskeblomme) og fersken (nektarin).

Forebyggende metoder

  • Fjern evt. angrebne blommer fra haven. Derved fjerner man også en del af viklerlarverne og dæmper derved næste års viklerangreb.
  • Sæt fuglekasser op til mejser, musvitter m.fl. Småfuglene er gode til at finde de overvintrende larver på træernes stammer.

Metoder når planten er angrebet

Feromonfælder kan hænges op i træerne i maj eller når blomstringen starter til at fange blommevikler-hannerne. Feromonfælder består af et duftstof og en limplade. Duftstoffet er det samme, som viklerhunner udskiller. Hannerne vil derfor søge mod duften i håb om at kunne parre sig med en hun, men bliver i stedet fanget på limpladen.

Blommeviklerfælde

Feromonfælde ophængt ved begyndende blomstring. Foto: Karna Maj

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Larver > Blommevikler

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider