Skadedyr og plantesygdomme

Hindbærringpletvirus

Raspberry ringspot nepovirus (akronym: RRSV)

Hindbærringpletvirus (RRSV) er en virussygdom, som efterhånden er mindre sjælden i Danmark. Den tilhører Nepovirusgruppen Comoviridae og kan trives på en lang række planter. Desværre er skadebilledet meget forskelligt fra planteart til planteart, og sunde smittebærere findes også. Desuden kan denne virus overføres sammen med andre vira (f.eks. Tobakmosaikvirus), hvad der giver anledning til alvorlig svækkelse og misdannelse af planterne. Smitten overføres især med frø eller nematoder.

Hindbærringpletvirus

Hindbærringpletvirus på hindbær. Her sidst på efteråret ses symptomerne tydeligst: Bemærk de lyse, runde pletter og tendensen til, at angrebet følger ribberne. Foto: Sten Porse

Niche i naturen

RRSV var fra begyndelsen knyttet til hindbær, men da den også smitter talrige ukrudtsarter, kan den findes skjult, men aktiv på disse planters frø i jorden.

Livscyklus

Som det er tilfældet med andre vira, er RRSV ikke i stand til at leve i længere tid uden for en levende celle. Praktiske erfaringer viser, at den bliver inaktiv efter ca. 14 dage. Når den er trængt ind i en plantecelle, tvinger den cellen til at producere mere RRSV, som så kan smitte frø, hvorved den spredes. Ved angreb af bestemte nematodearter (især Paralongidorus maximus, Longidorus elongates og L. macrosoma) overføres virus’en med disse vandrende skadedyr.

Skadebillede

Virussygdommen ser forskellig ud på de forskellige arter af værtplanter. Billedet varierer fra mosaik i gult og grønt, over gule bladribber til dværgagtige, lyse blade og voldsomme misdannelser. Her er nogle eksempler: Jordbærblade får orange til brune pletter, som efterhånden bliver brune, narcisser får brune striber på bladene, forsythia og solbær får lyse fremtrædende nerver på bladene, ribs får golde blomster og skeformede blade, liguster får små blege blade, der ser syge ud.

Hindbærringpletvirus

Hindbærringpletvirus på hindbær. Man aner, hvordan de lyse pletter efterhånden bliver brunvisne. Foto: Sten Porse

Forekomst

Det ser ud til, at bestemte plantefamilier er særligt udsatte. Det drejer sig især om følgende fire familier, men andre kan også blive smittet:
Gåsefod-familien (Chenopodiaceae)
Ærteblomst-familien (Fabaceae)
Rosen-familien (Rosaceae)
Natskygge-familien (Solanaceae)

Almindelig bede (bladbede, foderbede, rødbede, stilkbladbede og sukkerroe), quinoa, almindelig agurk, almindelig pigæble, forsytia (europæisk forsytia, haveforsytia, hængeforsytia og koreansk forsytia), jordbær (bakkejordbær, chilejordbær, havejordbær, skarlagenjordbær, skovjordbær og spansk jordbær), liguster (Ligustrum × ibolium, almindelig liguster, butbladet liguster, japansk liguster, spidsbladet liguster og storbladet liguster), tomat (kirsebærtomat, ribstomat og tomat), narcis (iberisk narcis, krinolinenarcis, pinselilje, påskelilje, tazet og toblomstret narcis), bondetobak, almindelig tobak, havepetunia, havebønne, sødkirsebær/kirsebær (bruskkirsebær, fuglekirsebær og hjertekirsebær), ribs (Ribes × culverwellii, amerikansk stikkelsbær, blodribs, bøffelguldribs, fjeldribs, guldribs, haveribs/Ribs, oregonstikkelsbær, solbær, stikkelsbær og vild ribs), hindbær, kartoffel, spinat (spinat), almindelig fuglegræs og almindelig vin.

Forebyggende metoder

  • For at undgå smitte må man være yderst opmærksom på, om leverede planter kommer fra områder, der er fri for RRSV. Ved den mindste usikkerhed må planterne sættes i en måneds karantæne, og i erhvervet kan det blive nødvendigt med laboratorieundersøgelse af indholdet i planternes saft.
  • Man bør stræbe efter at få en jordbund, som er rig på førne og humus, og som har en varieret bestand af rovnematoder og nematodeædende svampe.
  • Hold jorden fri for ukrudt, der kan tjene RRSV som overlevelsessted og base, bla. fuglegræs.

Metoder når planten er angrebet

  • Sygdommen kan kun bekæmpes ved at fjerne og brænde alle angrebne planter.

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

ECOstyle A/S

Nematoder, fælder og bekæmpelsesmidler

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Virussygdomme > Hindbærringpletvirus

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider