Skadedyr og plantesygdomme

Skivesvamp

Drepanopeziza ribis

Skivesvamp giver brunplettede blade på solbær-, ribs- og stikkelsbærbuske. Bladene gulner tidligt, visner og falder af. Svampen breder sig mest i fugtige somre, hvor buskene kan stå helt nøgne allerede i august. Tidligt bladfald svækker busken, som efterfølgende giver færre bær. Svampen overvintrer på de visne blade.

Niche i naturen

Skivesvamp lever udelukkende af Ribes-buske. Svampen nedbryder bladene, mens de endnu sidder på busken, og den overvintrer på de visne blade på jorden. Et angreb af skivesvamp svækker busken, men kun i meget fugtige somre bliver angrebet så stort, at det er kritisk for buskens vækst.

Skivesvamp

De første symptomer på skivesvamp er små brune pletter. Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen

Livscyklus

Skivesvamp overvintrer på de visne blade. Der dannes små nøgleformede sporehuse, der slynger ascosporer ud i starten af maj. Ascosporerne spredes med vinden og angriber blade på solbær- ribs- og stikkelsbærbuske. Her fortsætter udviklingen med, at skivesvampen danner konidiesporer, som spredes med vandstænk og angriber flere blade. Optimal udvikling sker ved 16- 24 grader Celcius og høj fugtighed.

Skadebillede

Mange brune bladpletter, 1–2 mm i diameter, der efterhånden flyder sammen til større partier. Bladet gulner, ruller sig ind, visner og falder af. Buskene kan stå helt nøgne allerede i august, hvis sommeren har været regnfuld.

Skivesvamp

Pletterne flyder sammen til pletter, bladene bliver gullige og falder tidligt af. Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen

Forekomst

Ribs, solbær, stikkelsbær, solstik og fjeldribs kan angribes af skivesvamp.

Ribs (Ribes × culverwellii, amerikansk stikkelsbær, blodribs, bøffelguldribs, fjeldribs, guldribs, haveribs/Ribs, oregonstikkelsbær, solbær, stikkelsbær og vild ribs).

Forebyggende metoder

  • Fjern det visne løv under buskene, så der ikke er blade på jorden til foråret. Løvet kan enten komposteres langt fra buskene eller brændes.
  • Gamle buske kan udtyndes: Fjern et par gamle grene ved grunden hvert år, så bliver busken åben og tørrer hurtigere efter regn.
  • Nogle sorter er robuste overfor skivesvamp. Blandt ribs er Rondom og Rovada robuste mod skivesvamp, mens Jonkheer van Tets er følsom for skivesvamp. I solbær er sorten Titania robust mod skivesvamp.

Metoder når planten er angrebet

  • Hyppig sprøjtning med kompostudtræk har vist effekt mod skivesvamp i ribs i finske forsøg. Bekæmpelsen skal ske lige før og efter blomstring, og igen et par gange efter høst. Kompostudtræk laves ved at blande en del kompost med fire dele vand (rumfang). Det trækker i en uge, sies og fortyndes igen 1:4 inden brug.

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

ECOstyle A/S

Nematoder, fælder og bekæmpelsesmidler

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Svampesygdomme > Skivesvamp

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider