Skadedyr og plantesygdomme

Kristtornminerflue

Phytomyza ilicis

Kristtornminerfluerne gør skade ved at skæmme og misdanne bladene på flere stedsegrønne arter af kristtorn. Deres skade på bladene kan kendes på de lyse, slyngede gange eller flader inden i bladene. Under fluernes parringstid lever de af plantesaft, som de får ved at stikke hul på undersiden af bladene. Disse små huller kan ses længe efter, at dyrene er borte.

Niche i naturen

Både fluer og larver er specialister, og de lever udelukkende af bladene fra Kristtorn. De voksne fluer bliver ædt af edderkopper, rovfluer, sangere og mejser, mens larverne sidder godt beskyttet inde i bladet. Tilsyneladende konkurrerer larverne, så resultatet bliver én larve pr. blad. Overlevelsesraten for larverne ligger under 10%, hvad der måske også kan skyldes angreb af den generalistiske snyltehveps Chrysocaris gemma.

Kristtornminerflue

Larvens skade på bladet kan i det tidlige forløb kendes på de lyse, slyngede gange eller flader inden i bladene. Foto: Karna Maj

Livscyklus

De voksne fluer kommer frem, netop når Kristtorn har 3–4 nydannede blade om foråret, og de lever kun ca. 10 dage. Æggene lægges ved midterribben, og de klækkes efter ca. 4 dage. Derefter begynder de bittesmå larver at æde af bladets indre. Der er tre larvestadier, og overvintringen sker inde i bladet i det sidste stadie. I slutningen af april forpupper larven sig inde i minen, og de voksne flyver igen i maj.

Kristtornminerflue

Plademine med et tydeligt udgangshul. Da larven forpupper sig inde i bladet, tyder dette på, at den har været parasiteret, f.eks. af [k]Chrysocaris gemma[/k]. Foto: Karna Maj

Kristtornminerflue

Her er plademinen åbnet, og man ser den tomme puppehud. Foto: Karna Maj

Skadebillede

I den korte parringstid laver hunnerne små nålestikagtige huller på bladene undersider. Her æder både de og hannerne, og det medfører, at bladene bliver deforme.

Også på bladenes overside, kan man se skaderne fra de små nålestikagtige huller som hunnerne laver på bladets underside. Foto: Karna Maj

Minerne er i begyndelsen trådtynde, men hen på efteråret bliver de bredere og afsluttes med en stor, gullig plademine.

Hvis man åbner minen om efteråret, finder man den lille, hovedløse larve derinde. I det tidlige forår finder man i stedet den rødbrune puppe.

Som et resultat af larvernes æden udvikler bladene etylen, som fremkalder løvfald i løbet af foråret.

larvehud

Tom larvehud. Da der er tale om fluelarver, er de maddiker: bløde og benløse. Foto: Karna Maj

Forekomst

Da flue og larve er specialiseret på kristtorn, er det også de eneste planter, der angribes af dem.

Almindelig kristtorn, pernykristtorn og risttorn/blågrøn kristtorn.

Forebyggende metoder

  • Fjern angrebne blade i vintertiden.
  • Plant Kristtorn mellem andre, gerne kraftigt duftende træer.

Metoder når planten er angrebet

Bekæmpelse er næppe mulig ud over det, at efterstræbe de voksne fluer i de 10 dage, de flyver.

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Fluer, hvepse og myg > Kristtornminerflue

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider