Spørg eksperterne

Kan jeg lave højbede i en plastbeholder?.

Jeg har søgt, men ikke fundet svar, så jeg håber at I kan hjælpe.

Jeg skal anlægge et langt højbed, der står på fliser i en gårdhave.

Det er en lukket plastbeholder, hvor vand kan løbe ud i bunden.

Jeg regner med at tilføre regnorme manuelt.

For at undgå fordampning og stoppe ukrudt, vil jeg dække jorden med ukrudtsdug eller plast.

Normalt stiger ormene til overfladen i tilfælde af voldsom regnvejr, så kan de overleve, hvis jorden er tildækket? jeg fylder dem med gartnermuld, og der skal plantes stikkelsbærbuske.

Lyder denne konstellation samlet set, som en brugbar løsning?

Med venlig hilsen
Peer Vesterbæk, januar 2017

Svar

Jeg savner nogle oplysninger om størrelsen på dit bed, men vil prøve at vejlede så godt jeg kan ud fra de oplysninger du har givet.

Der fremgår ikke hvad det er for en slags plastikbeholder. Plastik kan afgive stoffer til jorden, hvorfra planterne måske kan optage dem og, når vi så spiser afgrøden kan vi indtage disse stoffer. Der er mange regler om fødevarer og plastik, men dem jeg kan finde mønter sig på emballage og de materialer der kan bruges under de industrielle forarbejdningsprocesser. Du må selv vurdere risikoen ved at bruge den beholder du har. Hvis du bor i byen, er det sandsynligvis mange gange farligere at trække vejret end at spise dine stikkelsbær.

Vandet skal kunne dræne ud af din beholder, som du så rigtigt skriver. Belægningen, som din dyrkningsbeholder står på, vil ikke, hvis den er lavet efter de gældende fagnormer for en almindelig belægning, kunne optage vandet og dermed dræne dit bed. Vandet skal i stedet løbe af ovenpå belægningen, dvs. du skal lave nogle huller i siden og nederst på din beholder. Lav gerne flere huller med en diameter på mindst 2 cm, som vandet kan løbe ud af. Formen på hullerne er ligegyldig; de kan være runde, trekantede eller mangekantede.

Yderligere vil jeg anbefale et 5 cm drænende lag i bunden af beholderen. Det kan laves af fiboletklinker (»Leca«), småsten, større sten, let knust beton eller mursten, potteskår og lignende. Du må godt blande de forskellige slags, men pas på du ikke kommer til at lukke for dine drænhuller.

Den jord du benytter kan godt være »gartnermuld«, som jeg går ud fra er jord du køber i sække/bigbag. Hvis jorden er gødet, hvilket den nok er, bør du dog »fortynde« den med fx groft grus og gerne barkflis, som blandes i mulden. ½ gartnermuld og 1/4 af henholdsvis grus og barkflis, vil være en passende mager blanding.

Hvis stikkelsbær overgødskes, med kvælstof, og/eller mangler vand, vil de sikkert få meldug, også kaldet »stikkelsbærdræber«. Se mere her www.havenyt.dk/skadedyr_og_plantesygdomme/79.html, hvor du også kan finde sortsnavne på modstandsdygtige sorter. Der er en dyrkningsvejledning til stikkelsbær her www.havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/frugttraeer_og_buske/baer_druer_og_figen/857.html. Også her finder du mange sortsbeskrivelser.

For at der er jord nok til en ordentlig rodudvikling og som vandbuffer, bør der ikke være under 1 kubikmeter færdigblandet jord pr stikkelsbærbusk.

Frem med tommestok og mål så dit bed. Højden × bredden × længden; alle mål i meter. Fx 0,5m × 0,8m × 3m = 1,2 kubikmeter. I eksemplet kan der plantes 1 stikkelsbærbusk, da der ikke blev taget højde for drænlaget i bunden af beholderen ved opmålingen.

Du vil selv tilføre regnorme til dit bed og har en idé om at dække overfladen med plastik eller ukrudtsdug. Regnorme er altid en god idé, da de gør et kæmpe arbejde og bland andet sørger for at vandet kan dræne væk gennem de gange de laver i jorden. Men de skal, lige som alle andre levende skabninger, have noget mad. Regnorme har brug for et jorddække af blade, græsafklip, visne blomster, halm eller andet organisk materiale – meget gerne af blandet herkomst. Det kan de ikke få hvis du dækker jorden med ukrudtsdug eller plastik. Jorddækket, »regnormemaden«, vil også mindske fordampningen samt beskytte jorden mod store temperaturudsving og slagregn. Og hæmmer spiringen af ukrudtsfrø.

Hvorfor dække din rene, nye gartnermuld med plastik eller ukrudtsdug? Der vil gå lang tid inden der kommer ukrudt i den jord, medmindre der står noget klods op ad og smider frø ned i bedet eller du bruger et jorddække med frø eller levende rødder fra flerårigt ukrudt. Plant i stedet fx krybende timian som bunddække under dine stikkelsbærbuske. Så får du meget mere for pengene!

Dæk under ingen omstændigheder med plastik, da det vil hindre jordens luftskifte, og dermed mistrives planterne.

Med venlig hilsen
Hanne Søgård
Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Havearkitekt Lene Palmer

Havedesign i København og på Sjælland

Grønne Grunde

Dine Havedrømme bliver til virkelighed.

Robinie.dk – SkovTrup

SkovTrup – Miljørigtigt Træ til haven

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

BIOBYG– lidt mere levende

Sansekassen-Fordybelse og leg.

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Anlæg > Kan jeg lave højbede i en plastbeholder?.

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider