Spørg eksperterne

Er træerne fra rodskud blomme, kræge eller mirabelle?

I 2002 siden skrev jeg til jer og spurgte, om et rodskud fra et Victoria-blommetræ kunne komme til at give nogle blommer ad åre. Der er vel nu gået ca. 8–10 år siden jeg plantede disse rodskud på vor sommerhusgrund. I jeres svar dengang mente I, at det nok var mirabelletræer. Gennem årene har jeg diskuteret jeres svar med forskellige i nabolaget, og flere siger, at der er ligesom pigge på grenene, og det mener man ikke, der skal være på et mirabelletræ.

Det gør nu ikke så meget, hvis blot der engang måtte komme enten Victoriablommer eller også mirabeller, men det ser heller ikke ud til at være tilfældet. Så er spørgsmålet: Hvad er det så?

Vi har vel nu ventet i snart 8–10 år på, at der skulle komme nogle blommer, og da de to træer ligesom danner et espalier til en indgang, hvor vi har indrettet en lille urtehave, og de samtidig yder en vis afskærmning mod en tæt liggende nabo, der i mellemtiden har opført et sommerhus tæt på stedet, vil det ikke være så rart for os, hvis vi nu skal fælde træerne og begynde forfra.

Prunusarter

Træerne i haven. Foto: Egart Andersson

Hjælp os nu i vor kvide, vi er ikke unge mere og har næppe så mange år tilbage, at vi kan blive ved med at eksperimentere, men vi vil gerne vide, hvad det er for træer, og om de overhovedet kan være til nogen nytte for os?

Redaktionen har modtaget en gren fra træet, og vi har taget disse billeder:

Prunusarter

Gren af træet Foto: Karna Maj

Prunusarter

Grentorn. Foto: Karna Maj

Prunusarter

Bladene. Foto: Karna Maj

Prunusarter

Bladunderside på ungt blad. Foto: Karna Maj

Prunusarter

Tæt behåring både på strege og bladunderside Foto: Karna Maj

Med venlig hilsen
Egart Andersson, maj 2007

Svar

På grund af grentornen kan jeg fastslå, at det ikke er blomme, Prunus domestica, idet denne har utornede grene. Det er lidt vanskeligt for mig at se på billederne, men behåringen på bladundersiden giver et fingerpeg i artsbestemmelsen:

  • Mirabel har kun dunede strenge, mens kræge, Prunus insitia, er dunet på bladunderside og strenge.
  • Kræge, som der muligvis er tale om, har desuden blomster og frugter siddende parvis, hvilket mirabel oftest ikke har; her sidder de enkeltvis, og på kræge er blomsterstænglen håret. Dette kræver naturligvis, at man har blomsterdannende planter at kontrollere.
  • Begge har grentorne, men hos mirabel optræder de som ægte grentorne, altså stive stikkende torne allerede fra dannelsen, mens kræge har såkaldt uægte grentorne, der er visnede spidse skud. Slåen har også ægte torne.
  • Barkfarven på mirabels grene er grøn.

Da det ikke er muligt at sige noget om planternes genetiske ophav, så er der, hvad angår blomstring og dermed frugtdannelse, kun at vente på, at træerne når det fysiologisk stadie, hvor blomstringen sætter ind. Dette tidspunkt er svært at forudsige præcist, da det afhænger af både genetik og lokale klimaforhold herunder jordbund og næringsforsyning. Da træerne er placeret ved urtehave bør det nævnes, at evt. gødningstilførsel stimulerer bladdannelse på bekostning af blomsterdannelse. Beskæring kan også påvirke blomstringens begyndelse.

Om I skal plante nyt, er svært for mig at vurdere. Det er ikke til at forudsige, hvilke(t) år de første blomster dukker op på jeres træer.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Scandinavian Gardening

Klipper grene over med Ø op til 5,8 cm

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Er træerne fra rodskud blomme, kræge eller mirabelle?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider