Spørg eksperterne

Kan katte blive syge af Roundup?

Vi har en lang indkørsel, som ejer d.d. har sprøjtet med Round Up. Hvordan forholder vi os med vore katte, der er vant til at løbe frit i haven og som æder græs – og måske ukrudtsplanter?

Er midlet giftigt for dem, og hvor længe skal vi i så fald holde dem væk fra det sprøjtede?

Med venlig hilsen
Karin Poulsen, september 2008

Svar

I Middeldatabasen kan man finde oplysninger om godkendte sprøjtemidler, hvor midlet må bruges og behandlingsfristen, dvs. hvornår de behandlede afgrøde må høstes.

I produktoplysningen for Roundup kan du bl.a. læse følgende:

///Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs, Må tillige anvendes til ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, på udyrkede arealer, efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af specielt udstyr.

Behandlingsfrist
Arealer med spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 10 dage før høst. På arealer, hvortil offentligheden har adgang, må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.///

Midlet er anvendt korrekt på det udyrkede areal, som jeg går ud fra, at indkørslen må betegnes som. Måske kunne I snakke med ejeren om en alternativ metode, hvis I tilbyder at deltage.

Der er 10 dages behandlingsfrist, som jo er sat både for at beskytte mennesker og husdyr. Så jeg ville undgå, at kattene færdes på og spiser af græsset m.m. i den periode. De slikker jo også deres poter efterfølgende.

Du kan læse mere om sprøjteskader i haver fra omgivende arealer.

Med venlig hilsen
Karna Maj
Tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Kommentarer

Der er 6 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Forhandlerguide

Vildtremisen.dk

Bedre levested for vildt, fugle,insekter

Rosenbud

Tilbehør til din høne,

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Dyr i haven > Kan katte blive syge af Roundup?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider