Skadedyr og plantesygdomme

Flueplet

Zygophiala jamaicensis syn. Leptothyrium pomi

Grupper af små sorte prikker på æbler kaldes for flueplet. Svampen lever i vokslaget på æblet og er ganske uskadelig, bortset fra det æstetiske problem.

Den har samme levevis som svampen sodplet, og de optræder ofte sammen. Flueplet forebygges ved at holde træerne åbne og luftige og sørge for lys og luft i frugthaven.

Flueplet

Her ses flere grupper af flueplet på et Filippa-æble. Æblet er også angrebet af sodplet, som giver det grumsetgrå udseende. Foto: Maren Korsgaard

Niche i naturen

Flueplet er vidt udbredt i naturen, da den hovedsageligt lever på barken af løvfældende træer og buske. Svampen har over 40 værtsplanter, og især arter indenfor Rubus er populære. Svampen optræder kun som skadevolder, når den angriber vokslaget på æbler. Man formoder, at svampen lever af næringsstoffer i selve vokslaget.

Livscyklus

Flueplet forårsages af en svamp, der om sommeren kan leve i vokslaget uden på æbler. Flueplet-svampen lever også på grene og blade på løvtræer og løvfældende buske, hvorfra den smitter æblerne omkring midsommer. Angreb sker kun ved meget høj luftfugtighed, over 95% RH (relativ luftfugtighed). Symptomet kan ses 14 dage efter infektionen, hvis det er fugtigt. Tørt vejr kan stoppe udviklingen af sygdommen.

Skadebillede

Bittesmå sorte prikker, som sidder i grupper på op til 50 udenpå æblehuden, det er et symptom på angreb af Flueplet. Skaden er udelukkende af æstetisk art, da svampen er ugiftig, og hverken udbytte eller vækst bliver påvirket af den. Størst angreb ses på sene sorter i fugtige sensomre og efterår.

Flueplet

Der er op til 50 småbitte sorte prikker i en gruppe med flueplet. Foto: Maren Korsgaard

Forekomst

Flueplet angriber æbler, og er især tydelig på lyse æblesorter som Filippa. Svampen lever desuden en mere ubemærket tilværelse på over 40 forskellige løvfældende træer og buske.

, løn (Acer schwerinii, ahorn, aksblomstret løn, askebladet løn, fransk løn, ildløn, japansk løn, kinesisk løn, koreansk løn, kæmpeløn, monoløn, navr, nikkoløn, papirbarkløn, russisk løn, rød løn, rødnervet løn, rødstilket løn, spidsløn, stribet løn, sukkerløn, sølvløn, tyrkisk løn, viftebladet løn og vinløn), ask (Fraxinus bungeana, almindelig ask, hvidask, mannaask, rødask og smalbladet ask), Æble, eg (armensk eg, buskeg, frynseeg, hvideg, kejsereg, korkeg, quercus, rødeg, steneg, stilkeg, sumpeg, turnereg og ungarsk eg), brombær (Rubus arcticus ssp. stellatus, agerbær, almindelig brombær, fliget brombær, fruebær, guldbær, hindbær, jordbærhindbær, klatrebrombær, korbær, laksebær, loganbær, multebær, rocky mountainbrombær, rosenbrombær, sort hindbær og vinbrombær), pil (Salix candida, båndpil, femhannet pil, flodpil, gråpil, hvidpil, kaspisk pil, koreapil, krybende pil, lancetpil, lodden pil, mandelpil, moupinepil, pommersk pil, purpurpil, sakhalinpil, seljepil, skørpil, sortpil, spydpil, timianpil, tårepil, uldpil og Øret pil) og lind (krimlind, parklind, småbladet lind, sortlind, storbladet lind og ungarsk lind).

Forebyggende metoder

  • Lys og luft til alle frugter er den allerbedste forebyggelse af flueplet.
  • Beskær træet, så alle grene får sol, og beskær gerne midt på sommeren.
  • Tynd frugterne ud, så der højst sidder to frugter på hver spore, eller tynd ud så der er en håndsbredde mellem æblerne.
  • Undgå, at frugttræet står i skygge af større løvtræer. De store løvtræer vil både smitte direkte med svampesporer og gøre luften mere fugtig, så angrebet af flueplet øges. Undgå at frugthaven står i total læ, og hold græsset klippet under træerne for at øge udluftningen.
  • Sørg også for god afstand mellem frugttræer og hindbær/brombær, da de sidstnævnte er smittekilder for flueplet-svampen.
  • Æblesorter angribes i forskellig grad af flueplet, men det afhænger hovedsageligt af, hvor længe sorten hænger på træet. Sommeræbler og høstæbler angribes normalt ikke, mens efterårs- og lageræbler er meget udsatte for smitte.
  • Angreb på lyse æblesorter ses meget tydeligt, mens mørkerøde æblesorter til en vis grad camouflerer angrebet.

Metoder når planten er angrebet

  • Æblerne kan vaskes rene ved ihærdig indsats med vand og børste. Den hårde behandling går dog stærkt ud over æblets holdbarhed.

Af Maren Korsgaard, hortonom, økologisk konsulent, www.kagerup5.dk

Denne artikel er del af et projekt mellem Miljøstyrelsen og Havenyt.dk og har til formål at nedsætte forbruget af sprøjtemidler i danske haver. Projektet er finansieret af midler fra Pesticidhandlingsplanen.

Forhandlerguide

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Robinie.dk – SkovTrup

Beskyt afgrøder med insektnet – bionet

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Svampesygdomme > Flueplet

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider