Grøngødningsarter og livsvarighed

Af Jens Holmegaard, folkeskolelærer og cand.pæd. i biologi.

Enårige planter søger at gennemføre deres livscyklus i løbet af et enkelt år. Enårige overvintrende spirer sommer/efterår, overvintrer og går i blomst i det følgende forår, hvorefter planten sætter frø og dør.

Toårige planter gennemløber deres livscyklus over to vækstsæsoner. Første år med en kraftig vegetativ vækst og stor rodaktivitet. De henfalder, men de overvintrende skud genoptager væksten tidligt næste forår, de når blomstring og frugtmodning i højsommeren og dør.

De flerårige har de første to år et livsforløb som de toårige, men opbygger næringsreserver i rodsystemet 2. efterår og overvintrer. De skal blomstre mindst en gang om året for at bevare livskraften.

Læs mere om de specifikke arter.

Tokimbladede

1. Bælgplanter

Enårige, ikke overvintrende, opret vækst
Serradel
Alexandrinerkløver
Perserkløver
Lupin, gul
Lupin, blå
Lupin, hvid
Hestebønne
Soyabønne
Bukkehorn

Enårige, ikke overvintrende, klatrende vækst
Fladbælg
Vikke, foder-
Ært, mark-

Enårige, overvintrende, opret vækst
Fin kløver
Jordkløver
Sneglebælg, humle
Blodkløver

Enårige, overvintrende, klatrende vækst
Vikke, vinter

Toårige, opret vækst
Rundbælg
Rødkløver
Stenkløver

Flerårige, opret vækst
Hvidkløver
Alsikekløver
Kællingetand
Esparsette
Lucerne

2. Korsblomstrede

Enårige, ikke overvintrende
Sennep
Ræddike
Marvkål
Vårraps
Vårrybs

Enårige overvintrende
Vinterraps
Vinterrybs

3. Andre tokimbladede

Enårige, ikke overvintrende
Honningurt
Boghvede
Solsikke
Spinat

Enårig, overvintrende
Katost

Toårige
Kommen

Flerårig
Bibernelle

Enkimbladede

1. Kornarter

Enårige, ikke overvintrende
Havre
Majs
Hirse, foder-
Hirse, kolbe-

Enårige, overvintrende
Rug, almindelig
Rug, staude-

2. Græsser

Enårige, ikke overvintrende/overvintrende
Rajgræs, italiensk
Rajgræs, westerwoldisk

Flerårige
Rajgræs, almindelig
Hundegræs
Svingel, eng-
Svingel, rød-
Rapgræs, almindelig
Rapgræs, eng-
Timothe
Hejre, opret
Hejre, stakløs
Fioringræs
Draphavre

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Grøngødningsarter og livsvarighed

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider