Ukrudt

Et forårsmøde med havens natur

I det tidlige forår skal man være forsigtig med hakkejernet. Det, der umiddelbart ligner ukrudt, er ofte planter, som man gerne vil beholde. Ls artikel…

Ukrudt i det tidlige forår

Det tidlige forår er meget velegnet til at gå i krig mod det flerårige ukrudt. Men hakkejernet kan også let fjerne det selvsåede tidlige persille

Almindelig fuglegræs

En af de mest almindelige ukrudtsarter, som findes overalt på dyrket jord. Den udvikler sig frodigst på velgødet jord og kan blomstre hele året.

Grænsedragning for skvalderkål

Sæt grænser for skvalderkålen

Når man har erobret et stykke land tilbage fra skvalderkålen, skal den forsvares, så den ikke invaderes igen. En god metode er en grøft.

Mælkebøtterødder

Fjern mælkebøtterne

Mælkebøtter kan stikkes med et mælkebøttejern, men i bede kan man også ved hjælp af et hakkejern og fingrene hive dem op med hele roden.

Brændenælde hevet op

Hiv ukrudt op med en mælkebøttefjerner

Mælkebøtterfjerneren er god til at hive mælkebøtter op med, men i foråret kan den også bruges til andet rodudkrudt, bl.a. ikke for store brændenælder.

Almindelig kvik eller senegræs

Kvikgræs er en af de frygtede flerårige ukrudtsarter og med rette. Den er hårdfør, sejlivet og spredes ved frø og iturevne jordstængler.

Ukrudt på godt og ondt

Ukrudt kræver specifikke vækstbetingelser. Vi kan derfor med omtanke komme det i forkøbet, så det ikke behøver at komme.

Vorterod i haven

Man bliver i godt humør af vorterodens skinnende gule blomster, men det overskygges nogen gange næsten af, at planten invaderer alle dele af haven.

Tænk på ukrudtet, inden du lægger fliser

Det rigtige valg af fliser, fugebredde og et godt fugemateriale kan man nedsætte mængden af ukrudt i fugerne.

Såmønster

Såmønstre kan minimere ukrudtet

Ukrudt er en konkurrent til vores afgrøder og skal derfor begrænses, og det kan man opnå ved at så lidt tættere og i et gittermønster.

Ukrudtsbrænding

En metode til bekæmpelse af ukrudt mellem fliser, på arealer med sten og i indkørsler er ukrudtsbrænding. Ukrudtet skal ikke brændes væk, kun svitses.

Ukrudtsbekæmpelse mellem fliser

Havemoden har i de sidste 20 år fået os til at bruge flere fliser, men det giver problemer, når flisearealet skal holdes fri for ukrudt

Rød arve

Den lille plante dækker jorden med frodige grønne blade, og dens smukke små røde blomster er slet ikke til at stå for. Men det er en ukrudtsplante.

Perlesten

Ukrudtsbekæmpelse på arealer med sten, grus og jord

Ukrudt vokser hurtigt frem på havens gangarealer og indkørsler, men kan let fjernes med forskellige metoder.

Fugeplanter i stedet for ukrudt

I belægninger med en meget bred fuge, kan man at dyrke planter, som tåler sliddet og er lave og så tætte, at de kan holde ukrudtet væk.

Forhandlerguide

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Ukrudt

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider