Skadedyr og plantesygdomme

Søgeresultat

Der blev fundet 25 artikler om skadedyr og plantesygdomme, som opfylder alle søgekriterierne.

Almindelig cinnobersvamp

Cinnobersvamp angriber en lang række træagtige planter gennem sår og revner. Svampen spredes fra små, røde sporehuse, der dannes om efteråret.

Bladhvepse

Der er mange arter af bladhvepse, og afhængig af arten afribber, minerer eller misdanner larverne de angrebne skud og blade på træer, buske og urter.

Filtgalmider

Filtgalmider danner behårede og filtagtige pletter eller hornagtige galler på blade og frugter af mange slags planter. Skaden dog ofte mest kosmetisk.

Flueplet

Små sorte prikker uden på æblet er tegn på angreb af svampen flueplet. Det ligner flueskidt, deraf navnet. De er ikke giftige, og kan vaskes af.

Frugttrækræft

Frugttrækræft/løvtrækræft

Frugttrækræft danner sår på stammer og grene af frugttræer og asketræer. Æbler kan få mørke, indfaldne partier ved bægeret, det såkaldte bægerråd.

Frugttræspindemider

Frugttræspindemider suger saften ud af frugttræernes blade, der bliver bronzefarvede og falder tidligt af. De overvintrer som æg på træernes bark.

Grå monilia

Når frugttræer kort efter blomstring ser ud, som var de svedet af, er det tegn på angreb af grå monilia. Svampen får blomster og grene til at visne.

Grøn æblebladlus

Krøllede blade og døde skudspidser er tegn på æblebladlus. Lusene udskiller honningdug, der gør bladene fedtede og sorte.

Gul monilia

Når æble, pære, kirsebær og blomme pludseligt rådner på træet og får små puder af gule sporer i koncentriske ringe, så er de angrebet af gul monilia.

Ildsot

Grene og hele træer, der pludseligt visner, som havde de været i brand, er måske angrebet af ildsot. Sygdommen forekommer i varme, våde somre.

Frostmålerlarve

Lille frostmåler

Larverne er bleggrønne med en hvid stribe ned langs siden. De ses tidligt i foråret, hvor de straks er i gang med at æde af nyudsprungne blade.

Pileborer

Rødlige, 9–10 cm lange larver, der gnaver fingertykke gangsystemer i veddet af grene og stammer på forskellige løvtræer.

Rodfordærver

Svampen angriber mange træarter og fremkalder et kraftigt hvidmuld og råd i ved og rodnet. Smitten sker mest gennem stød og via rodsammenvoksninger.

Rustsvampe

Rustsvampene kan kun trives som snyltere på levende planter. Samme svamp kan skifte mellem forskellige værter, hvor sygdommen ser helt forskellig ud.

Rød æblebladlus

Små forkrøblede æbler, snoede skud, krøllede og fedtede blade. Det er tegn på angreb af rød æblebladlus.

Skjoldlus

Skjoldlus er beskyttet af et skjold. De lever af plantesaft, og derved kan de dræbe planten. De kendes på skjoldet og den honningdug, de udskiller.

Sodplet

Sodplet ses på overfladen af æbler som en mørkegrøn belægning, der ligner jordslåethed. Belægningen er ikke giftig og kan gnides af.

Sodskimmel/branddug

Sodskimmel lever af den honningdug, som bladlus, mellus og skjoldlus udskiller. Svampenes sorte belægning lukker lyset ude og hæmmer fotosyntesen.

Spindemøl

Om sommeren findes der ofte store larvekolonier af spindemøl inde i kraftig spind på træer og buske af blomme, æble, tjørn, benved og tjørn.

Stor frostmåler

Stor frostmåler

Stor frostmåler er et brunfarvet møl. Larverne er spættede i brunlige farver. De æder af knopper, blomster og blade på mange arter af træer og buske.

Stængelnematode

Stængelnematoder er orme, som lever inde i planterne, hvor de fremkalder sår, opsvulmede stængler og nedsat udbytte. De klarer sig i jord i flere år.

Tjørnepragtbille

Billerne lægger æg under barken af træer og buske af rosenfamilien. Larverne gnaver zig-zag-formede gangsystemer i vækstlaget. Umodne frugter falder af, og grene og skud kan visne og dø.

Æbleskurv

Æbleskurv er en af de mest udbredt sygdomme på æbletræer. Det er en svampesygdom, der giver mørke pletter på frugter og blade på æbler.

Æblesnudebille

Æblesnudebillen lægger æg i blomsterknopperne, der tørrer ind, og larverne æder æbleblomsten op indefra. Angrebet giver ofte blot en let udtynding.

Æbleviklerlarve

Æblevikler

Æblevikleren er et lille, gråbrunt møl. Larven er hvidlig med et brunt hoved, og det er den, der skader æbler og andre frugter ved at gnave i dem.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme > Søgeresultat

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider